Møt våre ansatte

I Kommunalbanken jobber det om lag 75 dyktige medarbeidere som på hver sin måte er viktig for at vi skal nå våre målsettinger som bedrift. Lurer du på hvem som jobber her og hva de gjør? Vi har spurt noen av Kommunalbankens ansatte om å fortelle mer om deres arbeidsdag.

Torunn Brånå

undefined

Stilling: Rådgiver miljø og bærekraft. Har jobbet i Kommunalbanken siden 2015 i et studentengasjement. Ble fast ansatt i 2017.


Utdannelse: Bachelor i fotojournalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Internasjonale studier ved Universitetet i Oslo.  Master i International Environmental Studies ved NMBU i Ås. 

Hva gjør du i Kommunalbanken, og hva har du ansvar for?

Jeg er nå blitt fast ansatt i utlånsavdelingen etter å ha vært i et studentengasjement som klimarådgiver først. Der jobbet jeg blant annet med rapportering av klimaeffekten av lånene våre og med utvikling av bankens låneprogram for miljøvennlige investeringer. Å sørge for at bankens ansatte og kunder har kjennskap til våre grønne lån er og blir en annen viktig del av jobben min. Som masterstudent var  jeg innom mange typer oppgaver, fikk jobbe mye på tvers av avdelingene og ble på den måten kjent med hele organisasjonen. Jeg jobber fortsatt tett med andre avdelinger, da særlig de på kommunikasjon.

Hva liker du med å jobbe i Kommunalbanken?

For en klimanerd som meg er det morsomt og inspirerende å jobbe i en organisasjon som tar bærekraft seriøst. Jeg liker også det sosiale miljøet veldig godt og er blitt kjent med utrolig mange hyggelige, faglig sterke folk. Og så har jeg hele veien hatt ledere som har gitt meg ansvar og latt meg løse arbeidsoppgaver på egenhånd, samtidig som jeg fått den hjelpen jeg trenger. Jeg har en ganske annen fagbakgrunn enn de fleste kollegene mine, og har derfor lært mye om bank og finans siden jeg begynte her. 

 

Marit Helde

Marit Helde (Risikoanalytiker)Stilling: Risikoanalytiker. Har jobbet i Kommunalbanken siden juli 2012.

Utdannelse: Bachelorgrad fra BI i Bergen og mastergrad fra Copenhagen Business School (CBS).

Hva gjør du i Kommunalbanken, og hva har du ansvar for?

Jeg jobber med verdsettelse av bankens gjeld, likviditet og derivater. I tillegg rapporterer jeg til Finanstilsynet etter CRD IV (Basel III) og kontrollerer etterlevelsen av bankens finansielle retningslinjer. Jeg er også noe involvert i collateralutveksling med derivatmotpartene til banken.

For tiden er det mye jobb med å implementere et nytt finanssystem og se til at verdsettelse, collateral, rapporter og diverse andre løsninger fungerer optimalt i det nye systemet.

Hva liker du med å jobbe i Kommunalbanken?

Jeg liker at det er en relativt liten bank, og at jeg på den måten får innblikk i mange prosesser og ta del i et bredere sett av interessante arbeidsoppgaver. Det har også resultert i god innsikt i bedriften som helhet, i tillegg til at jeg har fått en god kompetanse innenfor risikostyring.

I Kommunalbanken er det et veldig godt og åpent miljø, der alle kjenner hverandre. Det er bare snille og flinke folk, rett og slett.