Studenter & nyutdannede

Som student og nyutdannet vil du inngå i et sterkt fagmiljø hvor arbeidshverdagen spenner mellom internasjonale kapitalmarkeder og lokale velferdsinvesteringer. Vi kan tilby studenter og nyutdannede en lærerik og utfordrende hverdag med tett oppfølging.