Møt våre studenter

Som en av landets ledende finansinstitusjoner tilbyr vi mulighet for studenter til å opparbeide seg verdifull arbeidserfaring. Bli kjent med tre av dem.

GEORG FUGLESANG

Utdanning: Master of Arts i Business and Finance fra Heriot-Watt University i Skottland. Holder på med en Master of Science i finans på BI.

Jeg har for øyeblikket et engasjement i avdeling for Post Trade Operations. Der gjør jeg forskjellige operasjonelle oppgaver som rentefikseringer, utveksling av collateral og dokumentasjonsverifisering av motparter.

I banken er det et åpent og varmt miljø, og det er lav terskel for å stille spørsmål. Jeg har måtte sette meg inn i komplekse finansielle instrumenter, men har fått god veiledning og raskt lært mye av kollegaene rundt meg. Det er motiverende å jobbe med reelle arbeidsoppgaver der jeg ser at jeg bidrar i det daglige virket i banken. Og så ser man tydelig at jobben man gjør gir mening og er med på å finansiere kommunenes velferdstilbud.

Fra studiene har jeg hatt stor nytte av risikostyrings- og derivatfag og grunnleggende finansfag. Det er nyttig å kunne sette det teoretiske fra studiene ut i praktisk arbeid.

Njål Junge Wiik

Utdanning: Har Bachelor i finans, og studerer Master of Science in Business Analytics ved Handelshøyskolen BI.

Jeg har nå begynt på mitt andre år hos KBN. I løpet av perioden har jeg vært ansatt i avdelingen for organisasjon, strategi og digital utvikling. Dette er utrolig spennende og jeg har samarbeidet med alle avdelingene i banken og fått en meget god helhetsforståelse for driften av en av landets største finansinstitusjoner. Mer spesifikt har jeg jobbet med utarbeidelse og oppfølging av mål og handlingsplaner. Videre har jeg hatt delansvar for felles rapportering og kontroll av nøkkeltall og KPIer for banken. Avslutningsvis jobber jeg med spennende prosjekter innen å videreutvikle prosesser, digitalisere systemer og verktøy for virksomhetsstyringen.

Hos KBN fikk jeg masse ansvar fra første dag. Min første oppgave var å utarbeide en rapport til styret og CEO om bankens daværende situasjon. Det er motiverende og givende å jobbe et sted som gir så mye tillit og ansvar til sine studentengasjement. KBN gir oss også fleksibel arbeidstid. Dette betyr at i perioder med eksamen, så tilrettelegger avdelingen for at jeg får tid til å studere.

Noe av det beste her er at vi har et miljø hvor alle kjenner hverandre. Jeg har fått mange nye venner og vi gjør ofte ting sammen utenom jobb. Dette varierer fra felles treninger på treningsrommet vårt, spise lunsj på takterrassen, løpe Holmenkollstafetten, til å dra på forestilling på Latter eller lønningspils.

RAGNHILD VANNEBo

Utdanning:  Bachelor i økonomi og administrasjon fra CBS. Skal studere Master i økonomi og administrasjon på NMBU, høsten 2018.

I Kommunalbanken jobber jeg i avdeling for risiko og compliance. Jeg gjør daglige risikooppdateringer, rapportering av egenhandel og kontroll av bookinger. I tillegg jobber jeg med rapportering og registrering av operasjonell risiko.

Det har vært en bratt læringskurve og mye å sette seg inn i. Men det er et godt arbeidsmiljø i banken, og siden vi sitter i åpent landskap er det lett å få hjelp dersom det er noe jeg lurer på. Jeg er blitt vist mye tillitt og fått ta del i arbeidsoppgaver som gir meg et stort ansvar.

Med studentengasjementet får jeg virkelig satt lære i praksis, og jeg har hatt stor nytte av finansfagene der jeg blant annet har lært om obligasjoner og derivater.  Det er veldig interessant å få innblikk i hvordan en systemviktig bank jobber bak dørene, og lære hvordan man forvalter kapital innenfor stramme rammer.

Som en bonus er det et veldig godt sosialt miljø her, med mange ulike arrangementer hvor man møter kollegaene utenom det faglige.

Les mer om studentengasjement hos Kommunalbanken her.