Møt våre studenter

Som en av landets ledende finansinstitusjoner tilbyr vi mulighet for studenter til å opparbeide seg verdifull arbeidserfaring. Bli kjent med tre av dem.

Njål Junge Wiik

Utdanning: Nesoddingen Njål Junge Wiik går tredje året på Handelshøyskolen BI i Nydalen. Der studerer han til en bachelor i finans. 

Det veldig spennende å jobbe i Kommunalbanken. Det er en arena hvor jeg lærer utrolig mye om hvordan en finansiell institusjon fungerer. Jeg jobber tett opp mot resultatene til alle de forskjellige avdelingene, og får en dyp forståelse av hvordan alt henger sammen. Ved å jobbe her får jeg også muligheten til å finne ut hvilke typer arbeid jeg synes er spennende. Dermed skaffer jeg meg et bedre bilde av hva jeg har lyst til å gjøre etter studiene.

Nå jobber jeg med virksomhetsstyring, der typiske arbeidsoppgaver består av å lage måneds- og kvartalsrapporter, samt rapportere resultater til styret og administrerende direktør. Videre jobber jeg mye med forbedring og videreutvikling av Excel-filer.

Etter Bachelorgraden vurderer jeg å ta en siviløkonom master med major i finans. Målet er å ta en «double degree». Da får jeg ta hele femte året mitt i utlandet. Noe jeg tror vil bli svært lærerikt og utrolig spennende!

Arthika Surendran

Utdanning: Bachelor i dataingeniør ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Studere nå til Master i programmering og nettverk på Universitetet i Oslo.

I Kommunalbanken har jeg muligheten til å jobbe i et internasjonalt team som har ansvaret for IT opp imot store og komplekse finanstransaksjoner. Jeg får deltatt i både små og store IT-prosjekter, med varierende arbeidsoppgaver. Her har jeg fleksibel arbeidstid som gir en god mulighet til læring i et dynamisk og travelt miljø.

Kort tid etter at jeg startet fikk jeg være med på en samling med alle de nordiske kommunalbankene. Jeg fikk blant annet deltatt i workshops som undersøkte hvordan de forskjellige bankene håndterer ulike aktuelle problemstillinger. Dette var spennende og lærerikt, og jeg fikk et godt innblikk i hvordan min egen arbeidsplass og samarbeidspartnerne arbeider.

Studentengasjementet er spennende og gir en fin balanse mellom kompetansen jeg har, og utfordringer på kompetanseområder jeg ønsker å videreutvikle. I tillegg til det faglige, skjer det mye sosialt på jobben gjennom året, hvor også studentene inkluderes.

Les mer om studentengasjement hos Kommunalbanken her.