Ordfører i landets bratteste kommune

Ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) tok ryddejobben i en kommune der de økonomiske kurvene er like bratte som Ørnesvingen ned til Geiranger.

Jan Ove TryggestadPizzabygda, alpebygda, turistbygda, fjordbygda. Kjært barn har mange navn. Med bygdene Stranda, Geiranger og Hellesylt er dette fjell- og fjordriket det bratteste i landet, også økonomisk. 

Kommunen innerst i Storfjorden på Sunnmøre er turistmagnet nummer en i landet. Det eneste som ikke er vakkert å se på er kommuneøkonomien. Over en million kroner i gjeld er fordelt på kommunens 866 kvadratkilometer, pluss driftsunderskuddet på 50 millioner. Ordfører Jan Ove Tryggestad (53) er vant med bratt terreng og tok tak i gjelda på 890 millioner.  

Bonde og ordfører  

Som eldstemann i en søskenflokk på åtte var han vant til å ta kommando. 

Veteranen i lokalpolitikken kom med i kommunestyret i 1988, først for ei bygdeliste, deretter for Senterpartiet.
Jan Ove og samboeren har mellom 70 og 80 storfe, med rundt 40 kalvinger i året og melkekvote på 256.000 liter i tillegg til 70 sauer på slektsgarden like ved Hellesylt sentrum. 

Jan Ove Tryggestad har mellom 70 og 80 storfe.

Verre enn antatt 

- Nei, jeg er ikke redd utfordringene, men forsto først etter valget hvor ille det var, sier Jan Ove som høsten 2011 gikk inn i sin tøffeste valgkamp noensinne, mot tidligere ordfører Frank Sve (Frp). 

Ønsket om utvikling var større enn evnen til å betjene økonomien og se konsekvensene. Jan Ove Tryggestad, ordfører i Stranda kommune

- Det var harde fronter med en svært sterk ordbruk og personfokusering, men vi sto bokstavelig talt på kanten av stupet.  

-Dere hadde gapt over for mye? 

-Ja. Ønsket om utvikling var større enn evnen til å betjene økonomien og å se konsekvensene. Når smellen kom hadde vi null forsvarsverk å sette inn.
Momskompensasjonen og fondsmidlene våre forsvant og vi dundret inn på Robeklista.  

Så alvorlig var situasjonen at vi ble den eneste kommunen i landet som fikk ti år på oss til å ordne opp, mot normal fire år, sier han.  

Skitrekk og kaianlegg 

Et skitrekk til 100 millioner og to kaianlegg for turistskip ble trukket fram som årsaker til krisen.

- Er det et kommunalt ansvar å bygge et skianlegg? 

- Nei, så langt i fra, men det var bare en del av årsaken. 100 millioner er mye, men resten er rundt 800 millioner. Ei kai til 66 millioner er ferdig, den andre ble prosjektert for rundt 20 millioner for så å bli stanset av grunnforholdene i fjorden. 

Men for disse 895 millionene ble det gjort enorme investeringer i infrastrukturen rundt skolene, eldreomsorgen og vann og avløpssystemet, noe andre kommuner sliter med. 

- Dette er det offentlige toalettet i Hellesylt til du får ordnet opp, sier innehaver av Jokerbutikken i bygda. Kommunen sparer en tusenlapp i måneden i rengjøring ved å holde det stengt utenom turistsesongen.  

Tøff kur 

- Men ting skal driftes?

- Så absolutt, og den største utfordringen er gjeldsbetjeningen.
Men elevresultatene i skolen er på topp i fylket, så krisa svekker nødvendigvis ikke læringen. Med større rom i økonomien hadde nye krav og utfordringer selvfølgelig vært enklere å takle. 

Jeg håper vi kan omstille oss fra oljeavhengigheten, og jeg frykter sentraliseringen vi nå ser med blant annet politi, 110-sentraler og at alt skal inn i store regioner. Jan Ove Tryggestad, ordfører i Stranda kommune

Vi er ekstreme på at enhetene leverer. Budsjetter endres ikke lenger ved sprekk. Enhetslederne må forklare seg om de ikke holder rammene. Det er myndighetsutøvelse med dialog for å nå målene, sier han. 

Sammenlignes med Hellas

Den kaotisk økonomien fikk vittige tunger til å sammenligne Stranda med Hellas.
Ikke alle i kommunestyret så problemene, men flertallet gjorde heldigvis det.
- Vi hadde få måneder på oss til å bevise for fylkesmann Lodve Solholm at vi var styringsdyktige. 

Vi samarbeidet tett med ham, og vi fikk på plass en stødig økonomisjef. Det var avgjørende for at vi fikk ti år på oss. 

Kommunestyremøtene holdes i kulturhuset 

Høyesterett 

Jan Ove og Senterpartiet arbeider bredt politisk. Ap, Krf, Venstre og Høyre er med på laget. Frp står isolert og vil ta bort den innførte eiendomsskatten.
- De mener vi har svartmalt situasjonen og heller burde selge kraftaksjene våre og investere i aksjer. Det ville gitt oss svært variable inntekter en kommune ikke kan forholde seg til.

- Men hytteeierne er på krigsstien?

- Ja, de truer med rettssak, men vi mener vi har rett.

- Heller ikke Hurtigruta er fornøyd?

- Nei, og den saken skal opp i Høyesterett i sommer. De mener seg fristilt for avgift fordi de transporterer gods, men i Geiranger leverer de ikke en eneste pakke, kun turister og er dermed leverandør av cruisetjenester, sier ordføreren 

Prioriterer økonomien 

Mange kommuner har brukt penger på egen administrasjon med flotte rådhus. Det har ikke Stranda. Kommunestyremøtene blir holdt i kulturhuset, også når fylkesmann Lodve Solholm kommer for å snakke om kommunesammenslåing. Ordføreren var den siste ut døra på det gamle rådhuset. 

- Fylkesmannen er på kommunesammenslåingsturné, men du har ingen ambisjoner om å gjøre deg ”høy og mørk” for nabokommunene?

Jeg har klokkertro på denne kommunen Jan Ove Tryggestad, ordfører i Stranda kommune

 

-Nei, men har et åpent sinn. Det er få som ønsker seg oss akkurat nå, og økonomien er prioritet en. Jeg tror heller ikke det nødvendigvis er en ulykke om vi står alene. 

-Hva er din frykt og ditt håp?

-Jeg håper vi kan omstille oss fra oljeavhengigheten, og jeg frykter sentraliseringen vi nå ser med blant annet politi, 110-sentraler og at alt skal inn i store regioner. Også fylkene. Lokal forankring er viktig for at folk skal kjenne seg igjen. 

Populær

- Du har bidratt med å snu en organisasjon som var på felgen mentalt og organisatorisk. Du slanker, strammer inn og gir nye avgifter, men på bygda hører vi ”flink fyr”, ”stødig” og ”dyktig. Hvordan er det mulig å være
populær etter alt dette? 

- Kanskje fordi de ser at jeg ikke går for enkle løsninger, og at jeg har klokkertro på denne kommunen. Men jeg er ikke unik, og jeg har et klart og tydelig flertall bak meg. 

På 80-tallet valgte vi å satse på næringsmiddelindustrien. I disse dager investerer Stabburet 180 millioner i nye produksjonslokaler i tillegg til Grandiosa pizza, og flytter lefseproduksjonen hit. 

- Så nå blir dere lefsebygda i tillegg? Det hjelper vel på? 

-Ja, og med Stranda Spekemat, Ole Ringdal, Tind og Norsk Sjømat har vi en rik næringsmiddelindustri. Disse ser at folk her leverer helt ned til bunnlinja både i innovasjon og innsats. 

Fylkesmann Lodve Solholm (t.v) og Jan Ove Tryggestad har hatt nær dialog om kommunens økonomi. 

Do-vedtak på Joker 

Ordføreren er klar for sommeren, og snart kommer de store skipene til
Geiranger, også Hurtigruta. Men den politiske hverdagen innhenter ham også på lokalbutikken Joker i Hellesylt.

Innehaver Liv Jorunn Sporstøl må daglig nekte barn og turister toalettbesøk på lageret. Kommunen sparer 1.000 kroner måneden på å holde det offentlige
toalettet åpent kun noen få sommeruker. 

- Se her, Jan Olav. Dette er det offentlige toalettet her i bygda før du får åpnet det andre, sier hun og holder oppe ei stor hvit dobøtte hun vil plassere på i et skur ved butikken.

- Nå må du ordne opp, er beskjeden.

- Nå er du utfordret. Får Sporsdøl det som hun vil?

- Ja, hun bruker det, sier han til latter fra dem begge.

- Jo, dette skal vi få til. Vi skal ikke være så gnien på en tusenlapp i måneden, sier han. Dermed slipper turistene å ”knipe igjen”, og ordføreren har bevist at også han kan mer enn nettopp det.

TEKST OG FOTO: Fridgeir Walderhaug

KONTAKTPERSONER

Dokumenter