Pressemelding første kvartal 2015

Pressemelding
Kommunalbankens netto renteinntekter i første kvartal ble 399 millioner kroner, opp fra 379 millioner i samme periode i fjor. Økningen skyldes blant annet gode vilkår for bankens innlåning. I løpet årets første kvartal har Kommunalbankens utlån til kommunesektoren økt med over tre prosent og utgjør nå 254,6 milliarder kroner.

- Kommunalbanken leverer et godt resultat i første kvartal. Vi har en solid underliggende drift og en sterk rentenetto. Vi opplever god utlånsvekst som blant annet skyldes høy investeringsaktivitet hos våre kunder og økt etterspørsel etter lån med lange rentbindinger i dette kvartalet, sier administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård.

Kommunalbanken fikk et resultat etter skatt i første kvartal på 39 millioner kroner, mot 230 millioner kroner i samme periode i fjor. Reduksjon i resultat etter skatt skyldes urealiserte tap på finansielle instrumenter på 308 millioner kroner i første kvartal 2015, mot et urealisert tap på 30 millioner kroner i første kvartal i 2014. Bankens innlånskostnader er redusert i første kvartal. Regnskapsmessig gir lavere kredittpåslag på bankens egne obligasjoner urealiserte tap på allerede utstedte obligasjoner. Siden Kommunalbanken normalt har obligasjonene på balansen til de forfaller, er det å forvente at disse effektene vil reverseres i kommende år

Grønt innlån

Totalt ble det utstedt nye obligasjoner for 32,2 milliarder kroner fordelt på 145 låneopptak i første kvartal. Blant annet la Kommunalbanken ut sin andre grønne obligasjon i februar. Obligasjonen var på 500 millioner dollar med en løpetid på 10 år.

- Vi opplever god etterspørsel etter alle våre obligasjoner. Men det er ekstra gledelig å se at vi er en betydningsfull aktør når det kommer til utstedelse av grønne obligasjoner. Vi har en målsetning om å medvirke til bærekraftig samfunnsutvikling. Vi ønsker å bidra til at norske kommuner når sine klimamål ved å kunne tilby dem en stabil og rimelig finansiering. At vår andre grønne obligasjon får så god mottakelse i markedet er svært bra. Det gir oss enda større mulighet til å tilby kommunal sektor rimelig finansiering av klimavennlige prosjekter, sier Kristine Falkgård.

Bygger kapital

Kommunalbanken er i dag tilstrekkelig kapitalisert med hensyn til myndighetspålagte krav. Kommunalbanken vil få økte kapitalkrav som systemviktig finansinstitusjon fra 1. juli 2015. Regjeringen besluttet å øke egenkapitalen med 1,4 milliarder kroner i   statsbudsjettet for 2015. Bankens virksomhet innrettes slik at kapitaliseringen oppfyller regulatoriske krav til enhver tid med tilfredsstillende margin.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter