Vi fortsetter utrullingen

Nyhet
Til nå har over 300 kommuner og samtlige fylkeskommuner tilgang på KBN Finans - vårt verktøy for avansert gjeldsstyring.

Vi skreddersyr opplæringen

Systemet har vært «live» siden april, og mange har benyttet systemet inn i tertialrapportering og budsjetteringsprosessen som pågår - med positive tilbakemeldinger. 

Meld gjerne interesse til  din kundeansvarlige dersom du ikke har fått opplæring ennå. Vi tilbyr både lokale seminarer og webinarer. I begynnelsen vil du logges inn i systemet med tilgang på «enkleste funksjonalitet». Avhengig av egen nysgjerrighet, opplæringsbehov og ønske, vil vi gi deg som kunde tilgang på full funksjonalitet når dette er ønskelig.

Vi har lagt stor vekt på at systemet skal være svært intuitivt og brukervennlig, men for å kunne utnytte det fulle potensialet, ønsker vi å gi deg en god innføring i bruksmulighetene. I dialog med din kundeansvarlige, vil vi skreddersy passende opplæring slik det passer deg.

Så, hva er KBN Finans?

KBN Finans er vår nye svært brukervennlige online gjeldsportal med mulighet for blant annet transaksjonsoversikt, analyse og rapportering av lån og rentesikringer. Det er et nytt og kraftig verktøy for styring av kommunens samlede gjeldsportefølje, rett og slett.

«Vi er stolte av å tilby våre kunder et topp moderne og lenge etterspurt hjelpemiddel for analyse, styring og rapportering av kommuners samlede gjeldsportefølje» sier utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik.

Løsningen dekker både KBN-engasjement, samt kundens eventuelle eksterne motparter. Systemet er ment å gi kommuner og fylkeskommuner dyptgående innsikt i egen finansielle stilling. Annen tungvint programvare og egenutviklede Excel-ark med tilhørende operasjonell risiko vil høre historien til.

Kompleks funksjonalitet - på en enkel måte!

Kunden gis mulighet til å vurdere egne posisjoner og kommunens finansielle risiki. Av ulik funksjonalitet verdt å nevne;

• Alle lån og rentesikringer på ett sted – alltid oppdatert engasjement

• Raske analyser inkludert alt fra generelle trender med nøkkeltall, (f)kommunens fremtidige gjeldsprofil, finansielle risiki, simulering av estimerte rentekostnader med mer

• Oppdaterte markedsrenter – lett oversiktlig, også hensyntatt i simulering av nedbetalingsplaner og i analysefunksjonalitet

• Kalender med påminnelser – forfall, betalinger, utløp av margin- og fastrenteperioder – alt lett tilgjengelig med også valgfrie påminnelser tilsendt på epost.

• Styring gjennom finansielle måltall – gjeldsporteføljen i samsvar med deres finansreglement er lett med vår «trafikklysmodell»

• Simuler fremtidige låneopptak – hvordan slår handlingsplanens låneopptak ut i nøkkeltallene?

• Simuler fremtidige renteendringer – gjør sensitivitetstester på porteføljen enkelt og presist

• Standardrapporter – eller skreddersøm – vi har selvfølgelig laget et utvalg rapporter tilgjengelige!

 

Se skjermbilder av KBN Finans

KONTAKTPERSONER

Dokumenter