Trygghet i en urolig tid

Nyhet
Beredskap er overordnet tema for Årskonferansen 2018. Kommunalbanken inviterer til en unik mulighet for å høre ferske vurderinger fra eksperter innen sikkerhetspolitikk, beredskap, klima og digitalisering.

Europa opplever et sikkerhetspolitisk skifte. Flyktningstrømmen i Europa er den største siden andre verdenskrig. Klimaendringene er godt synlige på jordens økosystemer og urolig vær setter den kommunale og fylkeskommunale beredskapen på prøve. Stadig flere dataangrep rettes mot kommuner og offentlig sektor.

Kommunene har et overordnet ansvar for befolkningens sikkerhet innenfor sine geografiske områder. «Alle uønskede hendelser skjer i en kommune», slås det fast i veilederen til kommunal beredskapsplikt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunene utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale og lokale beredskapen.

I årets konferanse ønsker Kommunalbanken å belyse ulike deler av sårbarheten og se på tiltak og beredskap ved mulige uventede hendelser.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter