Klima­rapportering på 1-2-3

Nyhet
Hvordan kan vi beregne klimarisiko og miljøeffekten ved en investering? Dette var temaet på et seminaret Kommunalbanken og SEB nylig arrangerte.

Finansbransjen er i ferd med å bli grønnere, kan det se ut som: Da Kommunalbanken og SEB inviterte til lunsjseminar om grønn finans og klimarapportering på Kulturhuset 20. november var lokalene smekkfulle.

Grønne obligasjoner og klimarisiko

Ben Powell, påtroppende Senior Banker Climate and Sustainable Financial Solutions i SEB, delte siste nytt fra utviklingen i markedet for grønne obligasjoner. Martin Skancke fra Principles for Responsible Investment og G20-landenes Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) kunne i sitt innlegg fortelle at risiko knyttet til klimaendringer og klimapolitikk nå blir vurdert som en reell finansiell risiko i mange miljøer, men at dette er noe langt flere bør ta innover seg.

Norsk lansering av rapporteringsmodell

Seminaret ble arrangert i forbindelse med lanseringen av «Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting», et rammeverk for rapportering av klima- og miljøeffekten av prosjekter finansiert gjennom grønne obligasjoner.

Rammeverket er utarbeidet av Kommunalbanken og ni andre nordiske offentlige utstedere av grønne obligasjoner, blant andre våre svenske og finske søsterorganisasjoner KommunInvest og MuniFin. SEB har vært veiledere i arbeidet, sammen med Credit Agricole CIB og den Nordiske investeringsbanken (NIB).

Bygger ned barrierer

Formålet med dette arbeidet har vært å gjøre effektrapportering for grønne obligasjoner enklere å forholde seg til, både for utstedere og for investorene som skal lese rapportene. Det finnes noen internasjonale retningslinjer for å rapportere effekt av bl.a. fornybar energiproduksjon og energieffektivisering, men det finnes lite å lene seg på for utstedere med sammensatte porteføljer som den Kommunalbanken har.

Mats Olausson, seniorrådgiver Climate & Sustainable Financial Solutions i SEB Merchant Banking, understreket fra scenen hvor unikt dette dokumentet er, selv i internasjonal kontekst: – Dette er et stort skritt framover for utviklingen av grønne obligasjoner!

Rapporteringsprinsipper

Sigbjørn Birkeland, direktør for finansmarkeder i Kommunalbanken, presenterte rammeverket på lunsjseminaret. Han kunne fortelle at dokumentet foreslår indikatorer det kan rapporteres på for åtte ulike prosjektkategorier: Grønne nybygg, energieffektivisering i eksisterende bygg, fornybar energiproduksjon, lavkarbontransport, avfallshåndtering, vann- og avløpshåndtering, klimatilpasning og bærekraftig arealbruk.

I tillegg presenterer dokumentet fire generelle prinsipper for rapportering på grønne obligasjoner: Den rapporterte effekten skal tilsvare utestående andel av finansieringen, man skal rapportere både kvantitative og kvalitative opplysninger om prosjektene, det er beregnet effekt som legges til grunn for rapporteringen, og rapporten skal oppdateres årlig. For prosjekter som varer over flere år er det også årlig effekt som er enheten det rapporteres på.

Krevende avveininger

Birkeland var åpen på at arbeidet med et slik rapporteringsrameverk innebærer å ta en del vanskelige valg, for eksempel når det gjelder utslippsfaktor for elektrisitet.

- Er det èn ting vi har lært av dette, så er det at vi ikke finner en utslippsfaktor som alle kunnskapsmiljøene vil si seg enige i, for det finnes utallige måter å beregne dette på, sa Birkeland.

Han kunne likevel informere om at arbeidsgruppen har landet på en utslippsfaktor på 380 gram CO2 per kilowattime elektrisitet. For de spesielt interesserte er dette valget forklart i detalj i appendixen til dokumentet.

Torunn Brånå, miljø- og bærekraftrådgiver i Kommunalbanken, la til at dette er «work in progress» og kom med en oppfordring til salen:

 - Dette er et levende dokument som skal oppdateres jevnlig. Gi oss gjerne tilbakemeldinger!

- Treffer godt

Harald Francke Lund, seniorrådgiver i CICERO, gratulerte Kommunalbanken og SEB med lanseringen av rapporten:

- Den treffer markedet godt fordi mange investorer nå er opptatt av effektene av de grønne investeringene. Det grønne obligasjonsmarkedet har utviklet seg nettopp ved at noen går foran og viser vei. Det er viktig at ikke bare utslippsreduksjoner, men at også andre indikatorer som måler omstillingen til et lavkarbon og klimatilpasset samfunn blir rapportert. Det er veldig bra at rapporten bygger på prinsippet om åpenhet om valg av metodebruk, understreket Lund.

I salen på Kulturhuset i Oslo satt også representanter fra en rekke banker, fond- og kraftselskaper, kommunikasjonsbyråer og Oslo Børs, for å nevne noen. Miljøorganisasjonene ZERO og WWF var også representert i salen.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter