Kommunalbanken gir rekord på Oslo Børs

Nyhet
Med utstedelse av Kommunalbankens grønne obligasjon 21. november, kan Oslo Børs markere årsrekord i 2017 for grønne obligasjoner.

 – Vi har utstedt grønne obligasjoner i det internasjonale markedet i lengre tid og ønsket å gjøre dette tilgjengelig også for investorer i norske kroner. Vi synes dette ble en god debut med stor interesse fra norske investorer. I tråd med den internasjonale utviklingen forventer vi at den norske interessen for grønne obligasjoner øker ytterligere de neste årene. Prissettingen ble i tråd med forventningene våre og i samsvar med våre internasjonale utstedelser, sier Sigbjørn Birkeland, direktør for kapitalmarkeder i Kommunalbanken.

Kommunalbankens første grønne obligasjon i norske kroner er på totalt 1,35 milliarder kroner, fordelt på to transjer med 10 og 15 års løpetid. Det er Nordea og SEB som har tilrettelagt for utstedelsen.

– I høst har vi sett en grønn lånebølge på Børsen, med mange nye grønne obligasjonsutstedelser og flere nye grønne låntakere. Allerede nå kan vi slå fast at 2017 blir et rekordår for grønne obligasjoner. Aldri før har det vært notert så mange grønne lån fra så mange utstedere som nå. Kommunalbankens nye grønne obligasjon sender også det samlede utestående grønne lånebeløpet på Børsen til ny rekord, sier Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef ved Oslo Børs.

Den nye rekoden lyder på 14,4 milliarder kroner for dagens noterte, grønne lån på Oslo Børs. 

Øker tilstedeværelsen i Norge

Gjennom obligasjonen får norske investorer, for første gang, muligheten til å finansiere klima-  og miljøprosjekter over hele Norge. 

– Pengene som lånes inn gjennom obligasjonen lånes ut til miljøvennlige prosjekter i kommunesektoren. Derfor vil de blant annet finansiere Horten videregående skole, som er Norges første plusshus-skole, Romsdal videregående som oppføres i massivtre og biogassanlegget på Grødaland i Hå kommune, sier Birkeland.

Totalt står Kommunalbanken for 46 prosent av volumet til i grønne obligasjonene som er utstedt av norske aktører. Per november 2017 har Kommunalbanken lånt ut 13,8 milliarder kroner som Grønne lån til norske kommuner. Majoriteten av disse lånene finansierer lavkarbontransport, grønne bygg og vann, avløp og renovasjon.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sigbjørn Birkeland, Direktør for kapitalmarkeder
Tlf. +47 934 80 893
sib@kommunalbanken.no


Tor Ole Steinsland, Kommunikasjonsdirektør
Tlf. + 47 982 47 016
tost@kommunalbanken.no

 

Om Kommunalbanken

Kommunalbanken er den største finansielle partneren til kommunesektoren og tilbyr lån til viktige velferdsinvesteringer i hele Norge. Med mer enn 400 milliarder kroner i forvaltningskapital er Kommunalbanken blant landets største finansforetak. Vi er rundt 80 personer og holder til sentralt i Oslo.

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter