Vi reduserer marginpåslag på lange lån

Kommunalbanken reduserer marginpåslagene på flytende Nibor-lån med 0,1 prosentpoeng med virkning fra 1. august.

Bakgrunnen for reduksjonen er at bankens innlånskostnader har blitt redusert de siste månedene, samtidig som marginpåslagene på lange lån i kapitalmarkedet også har falt. Nytt marginpåslag på lange lån med Nibor-tilknytning er  med dette 0,6 prosent. Lån som tilfredsstiller vilkår for grønne lån får et marginpåslag på 0,5 prosent.

På lån med p.t. -vilkår tas det også høyde for at pengemarkedsrentene gjennom våren har blitt ytterligere redusert siden forrige reduksjon i denne renten. P.t. renten reduseres dermed med 0,15 prosentpoeng. Ordinær p.t. rente er med virkning fra 1. august på 1,5 prosent. Grønn p.t. blir på 1,4 prosent.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter