Kommunalbanken vurderer grønn obligasjon i norske kroner

Pressemelding
Kommunalbanken AS har gitt mandat til Nordea Markets og SEB til å arrangere en rekke investormøter. Formålet er å utforske mulighetene for å utstede en lang grønn obligasjon i norske kroner.

Avhengig av rådende markedsforhold, vil utstedelse av en grønn senior usikret obligasjon med lengre løpetid kunne følge. 

Kommunalbanken har tidligere utstedt tre grønne obligasjoner på 500 millioner dollar hver, og er den største utstederen av grønne obligasjoner i Norge.  

Nordisk rapporteringsmodell for grønne obligasjoner

Under OECDs Green Investment Financing Forum i Paris 24. oktober lanserte vi en nordisk rapporteringsmodell for grønne obligasjoner, sammen med ni andre nordiske utstedere. Initiativet ble svært godt mottatt av store ESG-investorer. 

Det blir et eget lanseringsarrangement i Oslo i samarbeid med SEB på Kulturhuset 20. november. Påmelding: Send mail til Silje.Hiorth@seb.no

Klikk her for å lese mer og laste ned rapporteringsstandarden 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter