Miljøprosjekter søkes!

Grønne prosjekter
Med lavere rente til klimavennlige prosjekter, vil Kommunalbanken bidra til det
grønne skiftet i kommunesektoren. Og vi håper flere søker om grønne lån.

Kommunalbanken er Norges største utsteder av grønne obligasjoner. Den første utstedelsen ble gjort i 2010.

– Interessen for å investere i grønne obligasjoner er stor i det internasjonale kapitalmarkedet. Hver gang vi har utstedt grønne obligasjoner har det vakt stor investorinteresse. Det hadde ikke vært et problem å utstede et betydelig større volum for å finansiere flere prosjekter, sier Sigbjørn Birkeland, Kommunalbankens nye direktør for finansmarkeder.


I løpet av første halvår 2017 har Kommunalbanken godkjent grønne lån tilsvarende 1,2 milliarder kroner. Sammenlignet med et totalt utlån på 19,5 milliarder i samme periode, er med andre ord vekstpotensialet for grønne prosjekter stort.

Styremedlem i GBP

I sommer ble Birkeland valgt inn som styremedlem i Green Bond Principles, den ledende internasjonale bransjestandarden for grønne obligasjoner. GBP følges av mer enn 130 av verdens største og viktigste finansmarkedsaktører.

– Gjennom styret vil jeg bidra til å skape gode systemer for grønne obligasjoner  og etablere standarder for rapportering på prosjekter uten at det blir for kostbart og tungvint for små aktører. Slik kan vi gjøre grønne obligasjoner mer utbredt.

Grønn, billig og langsiktig

Birkeland er opptatt av det å være en langsiktig partner for kommunene.

–Vi skal sørge for at kommunene får billig og langsiktig finansiering ved å hente inn kapital i det internasjonale kapitalmarkedet. Vårt mål er å være en stabil partner for kommunene selv om finansmarkedene svinger. Og siden mange
kommuner bygger grønt allerede, hvorfor ikke velge et grønt lån også, sier han

KONTAKTPERSONER

Dokumenter