Lansering av nordisk rapporteringsstandard for grønne obligasjoner

Nyhet
Kommunalbanken har sammen med flere nordiske aktører utarbeidet en guide for miljøeffektrapportering for grønne obligasjoner. Guiden ble lansert på OECDs Green Investment Financing Forum i Paris 24. oktober. Dermed har vi fått en nordisk standard for rapportering av miljøeffekt.

 – Vi tror en felles nordisk guide vil bidra til at det blir enklere å utstede grønne obligasjoner og dermed realisere flere klimavennlige prosjekter i Norden. Vi har systematisk prioritert å bidra til utviklingen av grønne obligasjoner fordi vi mener det er et viktig verktøy for å få til en grønn omstilling i Norge, sier Sigbjørn Birkeland, direktør for finansmarkeder i Kommunalbanken. 

Guiden tar for seg de viktigste prosjekttypene som inngår i en grønn portefølje hos en nordisk utsteder, og hvordan man skal rapportere på porteføljens miljøeffekter til investorer og øvrige relevante interessenter.

 

Lansering i Paris, London og Oslo

– Arbeidsgruppen har vært opptatt av å beskrive hvordan utstedere burde skille mellom redusert og unngått utslipp, og hvordan man skal rapportere på utslipp knyttet til andelen som er finansiert av grønne obligasjoner. Guiden anbefaler også at effekt rapporteres i relasjon til utbetalinger. Det betyr at hvis utbetalinger til et prosjekt skjer gradvis, vil miljøpåvirkning også rapporteres gradvis, sier Torunn Brånå, rådgiver for miljø og bærekraft i Kommunalbanken og deltager i arbeidsgruppen.

Målsetningen er at en nordisk standard vil komme andre utstedere til gode, særlig prosjekter som finansierer offentlige investeringer. I tillegg vil modellen være nyttig for investormiljøer. Den nordiske standarden for grønne obligasjoner har vært under utarbeidelse i over ett år.

I Oslo blir det et eget lanseringsarrangement 20. november på Kulturhuset hvor Kommunalbanken presenterer guiden sammen med SEB. Martin Skancke skal snakke om klimarisiko og klimarelatert rapportering i internasjonale markeder, og Ben Powell vil snakke om grønne obligasjoner og investeringsmuligheter.

 Nordisk arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen som har utarbeidet den nordiske rapporteringsstandarden består av representanter fra Kommunalbanken, Kommuninvest (Sverige), MuniFin (Finland), Svensk Exportkredit, og seks svenske kommuner eller regionale utstedere inkludert Göteborg stad, kommunene Lund, Norrköping og Örebro, Region Skåne og Stockholm läns landsting. Danske KommuneKredit har deltatt i arbeidsgruppen, men vil ta i bruk guiden når de har fått mer erfaring med grønne obligasjoner.

 

Klikk her for å lese rapporteringsstandarden

KONTAKTPERSONER

Dokumenter