- Livsviktig klimatilpasning

Nyhet
Natt til fredag 6. oktober ble farenivået økt til rødt - ekstrem fare - for fjellpartiet "Veslemannen" i Rauma kommune. Totalt er det snakk om 120-180 000 kubikkmeter steinmasse som de venter på skal falle ut. Kommunen og NVE har dyktige folk som overvåker området, blant annet gjennom overvåkings- og skredvarslingssystemet som Kommunalbanken har delfinansiert med grønn rente. Med andre ord er de så godt forberedt som de kan være.

 - Det er klart at folk som bor eller ferdes nedenfor «Mannen» blir påvirket av den stadige skredfaren. Derfor er vi glade for å ha vært med på å realisere skredvarslingssystemet som gjør at folk nå kan evakueres i god tid, sier Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør i Kommunalbanken.

Han påpeker at mer nedbør og ekstremvær som følge av klimaendringene kan bli en prøvelse for mange lokalsamfunn, og at det er viktig at kommunene tar kostnaden ved å tilpasse seg til disse endringene før de kommer.  

- Klimatilpasning er kanskje kostbart, men livsviktig for alternativet er så mye verre. Vi ønsker å hjelpe kommunene med å ta litt av denne kostnaden, og tilbyr rabatterte, grønne lån til investeringer i klimatilpasningstiltak, sier han.

80 meter høy tsunami

Et annet varslingssystem som er finansiert med Kommunalbankens grønne lån er tsunamivarslingssystemet på det ustabile fjellpartiet Åknes i Sykkylven.  Den dagen Åknes raser ut, vil fjorden reise seg over 80 meter opp, og rasere alt på sin vei ut mot havet. Men med sju nye sirener i Sykkylven er varslingssystemet komplett, slik at folk kan evakuere. 

 - Sirenemastene som skal bygges i Sykkylven er siste brikke i det omfattende sirenesystemet som finnes i alle bygdelag i indre Storfjorden. Totalt blir det 32 stykker, sier Steinar Belsby, daglig leder i Åkned/ Tafjord Beredskap IKS. 

Sirenene, som også kalles tyfoner, er plassert i alle utsatte bygdelag rundt de to fjellpartiene Åknes i Stranda kommune og Hegguraksla i Norddal kommune. Sirenen vil brukes ved akutt varsling når et skred er svært sannsynlig og som et siste varsel når det er behov for umiddelbar evakuering. 

Et siste varsel

Ekspertene er enige om at det kun er et tidsspørsmål før fjellsiden i Åknes vil løsne. Hvis hele fjellsiden raser samtidig, vil 54 millioner kubikk med stein, en koloss tilsvarende 200 postgirobygg, falle i sjøen og skape en enorm flodbølge. 

– Bevegelsene i fjellet vil øke betydelig før et skred og NVE, som overvåker fjellene døgnet rundt, vil kunne varsle skredet 72 timer før det går. Da vil politiet iverksette umiddelbar evakuering, og alle som oppholder seg i området får en sms eller automatisk oppringing med instrukser. Da vil også sirene tas i bruk, kanskje som et siste varsel, sier Belsby.

 Ved strømbrudd, svikt eller overbelastning på telefonnettet som gjør at andre kommunikasjonsformer blir satt ut av drift, vil sireneanlegget også fungere som en back-up løsning for å varsle. Det er med andre ord en ekstra sikkerhet for befolkningen å vite at de blir varslet uansett om raset går.

Kommunalt eierskap 

Åknes/Tafjord Beredskap IKS ble opprettet på grunn av risikoen for fjellskred fra Åknes og Hegguraksla. Som eier står sju kommuner: Stranda, Sykkylven, Norddal, Stordal, Ørskog, Ørsta og Ålesund. Formålet er å drive og vedlikeholde befolkningsvarslingssystem for fjellskred og tsunami. 

Kommunalbanken er med å finansiere de nye mastene i Sykkylven gjennom sine grønne lån. 

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter