Årets bygg 2017 fikk grønt lån fra Kommunalbanken

Nyhet
Asker kommunes nye storstue for svømmeglade, Holmen svømmehall ble onsdag kveld kåret til Årets bygg 2017 under årets Byggegalla.

Det flotte anlegget er bygget i lavkarbonbetong, som har lavere utslipp enn tradisjonell betong. Takket vært mange smarte energiløsninger har anlegget et årlig energiforbruk som er cirka 45 prosent lavere enn i en svømmehall som bygget etter dagens forskrift. Store vinduer slipper inn mye dagslys slik at behovet for innendørs belysning blir mindre. I garderoben dusjer du i sparedusj, og varmen fra vannet som renner ned i sluket gjenvinnes ved hjelp av en varmepumpe.

FINANSIERT MED GRØNT LÅN

Anlegget er fullfinansiert med grønt lån fra Kommunalbanken. Grønne lån er lån med rabattert rente forbeholdt ambisiøse klima- og miljøprosjekter. I tillegg har Asker kommune fått offentlig støtte fra Enova, Husbanken og Kulturdepartementets spillemidler, totalt 46 millioner kroner.

Hvis du vil lese mer om våre grønne prosjekter, finner du en fullstendig liste over prosjektene vi finansierer med grønne lån i miljøeffektrapporten 2017. 

FORBILDEPROSJEKT

Holmen svømmehall er såkalt forbildeprosjekt i FutureBuilt, som er et samarbeidsprosjekt mellom blant annet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Enova, Norske arkitekters landsforbund, Husbanken og flere store kommuner på Østlandet. Futurebuilt-programmet krever at klimagassutslipp fra byggematerialer, energibruk og transport til og fra bygget er minst halvparten av utslippene fra et referanseprosjekt. Tanken er at kommunene skal opparbeide seg erfaring med slike prosjekter som de skal dele med andre, slik at terskelen ikke blir så høy for neste kommune som for eksempel vil bygge et plusshus.

Kommunalbanken gratulerer Asker kommune med den gjeve prisen.

Les mer om Holmen svømmehall som FutureBuilt-prosjekt på Asker kommunes nettsider

Les mer om kåringen på bygg.no

KONTAKTPERSONER

Dokumenter