Årets første grønne obligasjon

Nyhet
Kommunalbankens utstedte denne uken årets første grønne obligasjon og den første i australske dollar noensinne, en såkalt Kangaroo Green bond.

Utstedelsen var på minimum 250 millioner australske dollar, men ble oppjustert til 450 millioner dollar etter betydelig etterspørsel.

Innlånssjef Thomas Møller var positivt overrasket over å se ordrebøkene nærme seg 500 millioner.
- Vi har vært aktive i det offentlige grønne obligasjonsmarkedet siden 2013 men har vektlagt amerikanske dollar og norske kroner. Vi fikk imidlertid veldig positive tilbakemeldinger fra australske investorer på vårt grønne obligasjonsprogram da vi var i Australia i mars, og siden vi allerede har en solid investorbase der tenkte vi at dette kunne være en utmerket måte å styrke vår tilstedeværelse i det australske dollarmarkedet. Vi opplevde en betydelig nasjonal interesse og så at 63 prosent av handelen gikk til australske investorer.

Midlene fra Kommunalbankens grønne obligasjonslån er øremerket klima- og miljøriktige prosjekter i Norge. Rammeverket vårt for innlån gjennom grønne obligasjoner har fått beste karakter, "dark green", av forskningssenteret CICERO. Dette betyr at investeringene vi finansierer med de grønne obligasjonene våre er i tråd med en utslippsbane som fører oss til lavutslippssamfunnet.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter