Påmelding Årets lokale klimatiltak 2018

Nyhet
Kommunalbanken, KS og Miljøstiftelsen Zero deler ut prisen for årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren.

Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om gode klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Kommunalbanken tilbyr grønne lån til klimariktige investeringer og ønsker å vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere.

Les mer om grønne lån her

De tre beste prosjektene blir premiert og vinnerne vil bli hedret på Zerokonferansen på Skur 13 på Tjuvholmen i Oslo 7. og 8. november 2018.

I juryen sitter Kristine Falkgård fra Kommunalbanken, Gunn Marit Helgesen fra KS, Marius Holm fra Zero og de tidligere statsrådene Kristin Halvorsen og Odd Einar Dørum.

Frist for å melde seg på konkurransen er 20. september 2018.

Last ned Invitasjon til Årets lokale klimatiltak 2018
Last ned Påmeldingsskjema til Årets lokale klimatiltak 2018

Konkurransekriterier

 • Hver kommune/fylkeskommune kan delta med ett tiltak.
 • Midler må være bevilget og tiltaket må være igangsatt, men trenger ikke være ferdigstilt.
 • Tiltaket bør inngå som et ledd i en langsiktig plan.
 • Tiltaket må bidra til effektive utslippskutt nå, bidra til et teknologisk skifte fra fossil til fornybar energi eller bidra til langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.
 • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.

Juryen vil også legge vekt på disse momentene:

 • Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og vilje til å dele kunnskap og erfaringer.
 • Om tiltaket er sektoroverskridende eller fører til ringvirkninger på andre tiltaksområder.
 • Gode planløsninger.
 • Bruk av fossilfri teknologi.

Eksempler på tiltak

 • Gode areal- og transporttiltak som bidrar til mindre bilbruk.
 • Bruk av fornybar energi i offentlig bilflåte og kollektivtransport.
 • Tilrettelegging av infrastruktur for tyngre kjøretøy med fornybart drivstoff.
 • Samarbeid med lokalt næringsliv om effektive utslippskutt.
 • Produksjon og bruk av fornybar energi.
 • Nye administrative løsninger eller finansieringsløsninger.
 • Forbildeprosjekter for energibruk i bygg, både for nybygg og rehabilitering.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter