Europeisk toppverv til Kristine Falkgård

Nyhet
Administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård, blir ny nestleder i styret for The European Association of Public Banks, EAPB. Det ble klart under EAPBs generalforsamling 5. juni.

- Det er en stor ære å få dette tillitsvervet. EAPB er en interesseorganisasjon for offentlig eide institusjoner over hele Europa med mandat til å finansiere investeringer med sektorpolitiske målsettinger.  Organisasjonen jobber aktivt for å sikre at EUs rammevilkår legger til rette for medlemmenes viktige oppgave med å sikre mest mulig effektiv og rimelig finansiering, sier Falkgård.

EAPB representerer mer enn 90 finansinstitusjoner som forvalter nesten 35 000 milliarder kroner. Falkgård mener det er viktig med en aktiv rolle mot EU-systemet. EU kommisjonens president fremhever disse særinstitusjonenes rolle i sin «Investment plan for Europe», den såkalte Juncker-planen. Finansiering av velferdsinvesteringer som offentlig infrastruktur er sentralt for Europeisk utvikling. I Norge er kommunene ansvarlige for mange av disse investeringene.

- Det er viktig at Kommunalbanken søker innflytelse gjennom samarbeid med våre europeiske partnere. Viktige lover og regler som utformes i EU treffer oss gjennom EØS og innføringen i norsk lovverk. Kommunalbanker finnes i de aller fleste EU land. For oss alle er det viktig at våre særegenheter med offentlig eierskap, utelukkende lokale myndigheter som kunder og svært lave risiko hensyntas i EUs regelverksutforming, avslutter hun.

Du kan lese mer om EAPB ved å klikke her.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter