Fremtiden for Nibor

Nyhet
Fredag 4. mai kunngjorde Norges Bank at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på alternative referanserenter i norske kroner. Det vil mest sannsynlig medføre at Nibor i fremtiden vil bli erstattet av en ny referanserente.

Systemet for fastsettelse av referanserenter er i endring internasjonalt, og det er svært viktig at Norge følger denne utviklingen. En rekke norske kommuner og bedrifter, inklusive Kommunalbanken, har Nibor knyttet til sine finansielle kontrakter. For å unngå økte kostnader er det derfor avgjørende at norske referanserenter er tilpasses den internasjonale utviklingen.

Kommunalbankens finansdirektør skrev et leserinnlegg om fremtidens referanserenter i Dagens Næringsliv 18. april. Les leserinnlegget på publisert på våre nettsider.

Les mer om Norges Banks arbeidsgruppe for fremtidens referanserente.

 

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter