Grønn rekordavtale

Nyhet
Årets største grønne utlånsavtale ble gjort med Bærum kommune i forrige uke.

Avtalen som har en ramme på 900 millioner kroner ble signert av ordfører Lisbeth Hammer Krog og administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård. Blant prosjektene som får grønn rente er en barnehage, to barneskoler og to behandlingssentre i passivhusstandard.

– Bærum kommune viser med dette at de har ambisjoner for klimaarbeidet og at dette samtidig kan gi et bedre tilbud til innbyggere gjennom gode, grønne løsninger. Vi i Kommunalbanken er glade for å kunne bidra til at Bærum når sine ambisjoner og håper vår rabatt gir ytterligere incentiv til å tenke langsiktig og bærekraftig, sier Kristine Falkgård.

Kommunalbanken tilbyr grønne lån med lavere rente til kommunenes ambisiøse prosjekter som bidrar til å nå nasjonale målsettinger om et lavutslippssamfunn. Les mer om våre grønne lån her. Bærum kommune anslår at de vil spare om lag 900 000 kroner det første året på rentefordelen grønt lån fra Kommunalbanken gir. 

– Kommunalbankens mål med grønne lån samsvarer godt med Bærum kommunes klimastrategi og Bærum som «Klimaklok kommune», mener ordføreren. 

 De største investeringsprosjektene som inngår i det nye  grønne lånet er i kategorien grønne nybygg. Trykk på lenkene under for å lese mer om prosjektene.

I tillegg er prosjekter vedrørende klimatilpasning, energieffekivisering, lavkarbontransport og vann og avløp omfattet. Det gjelder åpning av bekkeløp, utskifting av gatelys til LED-belysning, utskifting av bilpark og separering og forsterkning av avløpsnett.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter