Grønne obligasjoner fungerer

Nyhet
Vi har en stor jobb å gjøre med å utvikle grønn finans i Norge. Da må vi sikre at både grønne og ikke-grønne selskaper får finansiert sine klimavennlige prosjekter.

Dette er hovedbudskapet i administrerende direktør Kristine Falkgård sitt innlegg i Dagens Næringsliv. Kommunalbanken er størst i Norge på grønn finans og tilbyr lavere, grønn rente til kommunenes klimavennlige prosjekter. 

Innlegget i sin helhet:

Grønne obligasjoner fungerer

I sitt innlegg 22. mai tar DNB Markets Magnus Vie Sundal til orde for å skille mellom grønne og ikke-grønne selskaper snarere enn mellom enkeltlån. Det er en dårlig idé.

Sundal skriver at det norske markedet foreløpig gir (for) liten renterabatt for miljøvennlige lån til tross for at grønne obligasjoner er i vinden. Han viser til noen effekt i Sverige. Så langt er vi enige, markedet i Norge er alt for lite, langt mindre enn det svenske. Vi har en jobb å gjøre med å utvikle grønn finans.

Da er neppe løsningen å utelukke flertallet av selskaper som ikke er grønne. Tidligere Statoil, nå Equinor har betydelig grønn virksomhet, men kommer neppe til å bli et rent fornybarselskap med det første. Det virker underlig at de ikke skal kunne få grønn finansiering av f.eks. havvindprosjekter i mellomtiden.

Som største utsteder av grønne obligasjoner i Norge er Kommunalbanken opptatte av å møte den store interessen investorene har for grønne investeringer. En kommune kan aldri bli et grønt selskap, men gjennom å gi investorene plasseringsalternativer i tråd med klimamålsettingene ønsker vi å bidra til å drive frem grønn omstilling i kommunene. For slike prosjekter tilbyr vi lavere, grønn rente.

Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig. Jeg tror vi vil se at en stadig større bevissthet om finansiell klimarisiko vil gjøre seg gjeldende også i prisingen av bankers og investorers låne- og obligasjonsporteføljer. Finansbransjen har en viktig rolle i å sikre at både grønne og ikke-grønne selskap får finansiert sine klimavennlige prosjekter.

Av Kristine Falkgård, administrerende direktør, Kommunalbanken.

Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv 30. mai. 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter