Kvinner kan og kvinner vil!

Nyhet
Kommunalbanken jobber aktivt for et arbeidsliv der kvinner og menn behandles som likeverdige. En verden hvor lik lønn for likt arbeid er en selvfølge. Vår administrerende direktør, Kristine Falkgård, drømmer om at flere tenker ut av boksen når de skal ansette kvinner. Så vi spør dere: Hva er din drøm for norsk arbeidsliv?

I dag markerer vi den internasjonale kvinnedagen. Gratulerer med dagen til alle dere som kjemper for likestilling og rettferdighet for kvinner. Etter et år hvor #metoo har preget store deler av verden, har diskusjonen om likestilling blitt løftet til toppen av samfunnsagendaen igjen. Først og fremst fordi #metoo har vist at likestilling burde engasjere alle - uavhengig av politisk ståsted og uavhengig av kjønn.

Og derfor vil vi markere kvinnedagen her i Kommunalbanken ved å be dere om å dele deres ønsker for norsk arbeidsliv i årene som kom. Mer om det under, men først litt historie.

Kvinner erobrer utdanning

Da den internasjonale kvinnedagen ble vedtatt i 1910 var det for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter, og bygge opp støtte for allmenn stemmerett for kvinner. I Norge ble dagen markert første gang i 1915. Siden den gang har vi kommet langt her oppe i nord. 

Fra 1970 erobret kvinnene utdanningssystemet, og i 1988 var jentene for første gang i flertall på gymnasene, i høyskolesystemet og på universitetene. [1] Det har også satt sitt preg på arbeidslivet. Men det var ingen selvfølge. Uten gode permisjonsordninger – for både mamma og pappa og utbygging av nok barnehageplasser (til en rimelig pris) hadde ikke kvinners deltagelse i arbeidslivet økt fra 44 prosent i 1972 til 67 prosent i dag. [2] En stor takk til de (les: Brundtland) som har gått i front, banet vei og lagt til rette for at kvinner, like selvfølgelig som menn, kan delta i arbeidslivet. 

Likestilling ≠ like

Det betyr ikke at vi er i mål. I Norge viser lønnsstatistikken at vi fortsatt har en vei å gå, og lønnsforskjellen mellom kvinner og menn vedvarer. Hvorfor er det fremdeles greit å lønne en mann mer enn en kvinne for samme type arbeid? Hvorfor er helse- og omsorgsyrker ansett som mindre verdifulle enn teknologiske yrker eller industri? Og hvorfor er det så mange som argumenterer for ulikhet i arbeidslivet på grunn av ulikhet mellom kjønn? Likestilling betyr ikke at vi er like. Likestilling betyr at vi er likeverdige.

Kommunalbanken har siden 2013 vært ledet av Kristine Falkgård, hun er ikke i selskap med så mange andre kvinner.

- Hvorfor tror du det finnes så få kvinnelige toppledere i norsk finansbransje?

- Det gjelder ikke bare norsk finansbransje, men generelt i norsk næringsliv - selv om vi her i Norge er kommet lenger enn de fleste når det gjelder likestilling i arbeidsmarkedet. Jeg tror det handler om å tenke utenfor boksen, ikke lete etter de profilene som man alltid ser etter. Styrer og rekrutteringsselskaper må ta et ansvar om å motivere kvinnelige søkere. For kvinner kan og kvinner vil!

Kristine tenker at det kanskje finnes andre drivere for kvinner enn for menn:

 - Kvinner søker ikke bare makt, vi blir også veldig motivert av resultatene vi skaper. Og det siste der er en viktig ting å huske på når man skal ansette kvinner. Vi skryter ikke like lett av det vi er flinke til - på godt og vondt. 

- Hvor er vi om ti år, i 2028?

- Jeg er en evig optimist! Enkelte trender i samfunnet i dag gir grunn til ettertanke fordi det ser ut som vi går i en mer kjønnsdelt retning, men dette kan vi snu! 

Vi er nysgjerrig på dine tanker og hva du ønsker for kvinner i det norske arbeidslivet i årene som kommer. Del det med oss ved å fylle ut skjemaet under. Hva er ditt ønske for kvinner i det norske arbeidslivet i årene som kommer?

KONTAKTPERSONER

Dokumenter