Mer miljøeffekt for pengene

Om Kommunalbanken
2017 var et svært godt år for Kommunalbanken, ikke bare på grunn av solide resultater og vekst i lange lån, men også for miljøeffekten av vår grønne portefølje.

Parallelt med årsrapporten lanserte vi denne uken vår samfunnsansvarsrapport og miljøeffektrapport for 2017. Rapportene gir investorer og andre et detaljert innblikk i vårt arbeid med samfunnsansvar og bærekraft, og synliggjør hvordan investorenes penger, gjennom obligasjonslån øremerket klimariktige investeringer (grønne obligasjoner) finner veien til konkrete prosjekter i norske kommuner. Som eneste finansinstitusjon tilbyr Kommunalbanken lavere rente til bærekraftige investeringer i norske kommuner (grønne lån). For å kvalifisere til våre grønne lån må prosjektene være i tråd med Norges ambisjoner om å bli et lavutslippssamfunn.

Ved utgangen av 2017 hadde vi vel 11,5 milliarder kroner utestående grønne lån i prosjekter som tilfredsstiller det oppdaterte rammeverket vårt for grønne obligasjoner, opp fra 10,2 milliarder året før. I Båtsfjord i Finnmark reduserer kommunen både støy og utslipp fra en av landets største fiskerihavner gjennom å tilby båtene landstrøm fra vindkraft. 1200 elever i Horten kan i 2019 ta i bruk en ny topp moderne skole som ved hjelp av 3470 m2 solcellepanel på taket produserer mer energi enn den bruker. Norges minste kommune, Utsira, sparer opp mot 300 000 kWh årlig på å oppgradere kommunehuset. Disse prosjektene og 44 andre fikk våre grønne lån i 2017. Den estimerte klimaeffekt av prosjektene vi finansierte i 2017 er om lag 75 prosent større enn året før, målt som tonn CO2-ekvivalenter unngått og redusert årlig. Dette er gledelige tall som gir motivasjon til å strekke oss lengre i 2018.

Kommunalbanken er Norges klart største utsteder av grønne obligasjoner, og vi skal være ledende på grønn finans og en pådriver for grønne investeringer. I 2017 ble vi valgt inn i det styrende organet i Green Bond Principles, som er den ledende internasjonale bransjestandarden for grønne obligasjoner, og vi har samarbeidet med ni andre nordiske utstedere av grønne obligasjoner om et felles rapporteringsrammeverk.

 Les hele miljøeffektrapporten her

Les mer om vårt arbeid med samfunnsansvar i 2017 og målene for 2018 her

KONTAKTPERSONER

Dokumenter