Miljøkunnskap inn med skolemelka

Nyhet
I høst trykket vi opp 3000 eksemplarer av heftet "Klimakunnskap - Globalt og lokalt" med tanke på gratis utdeling til skoler over det ganske land. Det ble så populært at før jul trykket vi opp 3000 hefter til og nå i februar ytterligere 3000!

Stoffet var allerede skrevet, for dette var gjenbruk på sitt beste med stoff fra heftet "Klima og kommunene - Kommunalbankens kunnskapsgrunnlag" som ble delt ut til alle våre ansatte høsten 2016.

Men denne informasjonen var fortsatt like nyttig, så vi ønsket å dele den ytterligere. Klimastiftelsen tipset oss om nettstedet www.subjectaid.no . Der får alle lærere undervisningsmateriellet de bestiller tilsendt helt gratis, for trykking og porto betaler avsender. Kommunalbankens hefte ligger som nummer tre på bestillingstoppen, noe vi synes er veldig hyggelig!

Her er vårt hefte "Klimakunnskap - Globalt og lokalt".

I tillegg til vårt fysiske hefte har vi også noen digitale filer tilgjengelige for lærere i grunn- og videregående skole, slik at de som ønsker det kan også vise disse tegnefilmene til sine elever:

Hva gjør Kommunalbanken?

KBN grønn rente

I januar gikk det ut en katalog til utvalgte skoler over det ganske land og til Subjectaid sine medlemmer. Der er det med et lite intervju med Torunn Brånå, rådgiver miljø og bærekraft, hvor hun blant annet svarer på hvorfor Kommunalbanken synes det er viktig å formidle klimakunnskap til elever.

For det var Torunn Brånå som skrev dette heftet mens hun var i Kommunalbanken på studentengasjement. Hun er for lengst fast ansatt og under er intervjuet med henne.

1) Hva gjør Kommunalbanken?

Kommunalbanken er den viktigste finansieringskilden til norske kommuner og fylkeskommuner. Alle norske kommuner er kunder hos oss, og vi finansierer i underkant av halvparten av alt kommunene investerer i, enten det er barnehager, omsorgsboliger, kulturhus, avløpsrør eller avfallsbiler. Kommunalbanken er 100 % eid av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I regjeringens eierskapsmelding heter det at vi som statlig eid selskap skal være i fremste rekke når det gjelder arbeidet for klima og miljø i vår bransje, herunder med tiltak som kan redusere klimagassutslipp. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby grønne lån, som er rabatterte lån til kommunale investeringer som reduserer klimagassutslipp eller energibruk, og/eller tilpasser lokalsamfunnet til et endret klima. 

2) Hvorfor synes vi det er viktig å formidle klimakunnskap til elever?

Heftet vi tilbyr gjennom SubjectAid ble egentlig laget for å øke kompetansen om klima og miljø blant våre ansatte og kunder. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på heftet, og syntes det var en fin mulighet å kunne dele dette med skoleelever også. Klima- og miljøspørsmål kommer til å prege livene til den generasjonen som vokser opp nå, da er det viktig at de får god kunnskap om disse temaene på skolen. Dessuten ser vi at barn og unge også er veldig flinke til å «passe på» foreldrene sine når det gjelder for eksempel kildesortering eller bilbruk, så den kunnskapen unge tilegner seg nå kommer ikke bare til nytte i framtiden når de skal ta egne valg men også nå i dag. 

3) Hvilke utfordringer finnes for internasjonal klimapolitikk?

Det aller største problemet med klimaendringene er at de er globale, de treffer alle verdensdeler uansett om de har gjort noe for å redusere utslippene sine eller ikke – og det treffer ofte aller hardest de områdene som har minst utslipp, slik som stillehavsøyer og utviklingsland. Det gjør at det kan virke meningsløst for hvert enkelt land å sette i gang dyre utslippskutt. Heldigvis ser det ut til at det er en holdningsendring på gang mange steder, mange velgere kjenner klimaendringene på kroppen eller får sterke inntrykk gjennom mediene, og forventer at politikerne skal ta problemet seriøst. Stadig flere selskaper seg også at det lønner seg å bli «grønne».

KONTAKTPERSONER

Dokumenter