Nye i styrende organer

Nyhet
Brit Kristin Rugland ble valgt til ny styreleder i Kommunalbanken på generalforsamlingen 4. juni, og Ida Espolin Johnson er nytt aksjonærvalgt styremedlem.

Lang ledererfaring

Rugland er til daglig leder i Rugland Investering AS og Stavanger Investering AS. Hun har tidligere vært administrerende direktør i Navion ASA, direktør for Statoil Shipping og Maritim Teknologi og økonomidirektør for Statoil-konsernet. Hun har også vært styreleder i Gassco AS i 11 år og medlem av Norges Banks Hovedstyre i 10 år. Rugland har sittet i Kommunalbankens styre siden 2016, og vært medlem av bankens revisjonsutvalg.

Ida Espolin Johnson er partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Hun har tidligere blant annet hatt ulike direktørstillinger i KLP. Espolin Johnson vil også inngå i bankens revisjonsutvalg.

Cathrine Lorvik Segerlund er valgt som nytt styremedlem blant bankens ansatte. Hun er til daglig senior kommunikasjonsrådgiver i Kommunalbanken.

Les mer om styret i Kommunalbanken

 Nye medlemmer i representantskapet

Generalforsamlingen velger også Kommunalbankens representantskap, og her var det også endringer i år. Hans Olav Syversen går inn som ny representant. Syversen representerte KrF på Stortinget fra 2005-2017 og var leder av finanskomiteen de siste fire årene på Stortinget.

Samtidig ble Toril Eeg valgt inn som vararepresentant i representantskapet. Hun er til daglig rådmann i en av landets aller ferskeste kommuner, Færder kommune. Færder ble opprettet 1. januar 2018, ligger i Vestfold, og er resultatet av sammenslåing mellom Nøtterøy og Tjøme.

Les mer om representantskapet i Kommunalbanken

KONTAKTPERSONER

Dokumenter