Nytt innlån til gode betingelser

Nyhet
Tirsdag 20. mars 2018 utstedte Kommunalbanken årets andre benchmark-obligasjon i amerikanske dollar. Obligasjonen var på 1,25 milliarder dollar med en løpetid på to år.

– Vi opplevde stor interesse for lånet. Ordreboken endte tilslutt på 1,7 milliarder dollar. Mer enn 45 investorer tegnet seg, blant disse en rekke sentralbanker verden over, forteller innlånssjef Thomas Møller i Kommunalbanken om innlånet som endte med prisen 3 måneders Libor -1. 

Pengene skal lånes ut til store og små prosjekter i norske kommuner, slik at de kan tilby sine innbyggere alle de velferdstjenestene som kommunene har ansvaret for. 

– At Kommunalbanken har god tilgang til rimelige innlån er viktig for at vi kan fortsette å tilby kommunal sektor i Norge finansiering til gunstige betingelser, sier Møller.

Om obligasjonen

Obligasjonen på 1,25 milliarder amerikasnke dollar har en løpetid på to år (forfall 17. april 2020) og en kupong på 2,5 prosent. 73 prosent av investorene i obligasjonen er sentralbanker og offentlige institusjoner. Geografisk kom 49 prosent av investorene fra Europa mens Nord- og Latin-Amerika utgjorde 34 prosent.

BMO Capital Markets, Citi og TD Securities har bistått Kommunalbanken i prosessen.

KBN has picked a great window to price their tightest USD benchmark since 2013. With a heavily oversubscribed deal and a very high quality order book this trade has all the hallmarks of a classic KBN deal, sier Laura Quinn i TD Securities i en pressemelding fra tilretteleggerne. 

Om Kommunalbanken

Kommunalbanken har et lånebehov for 2018 som tilsvarer 12-14 milliarder amerikanske dollar. Disse pengene lånes igjen ut til kommunal sektor, og går blant annet til bygging av skoler, barnehager, sykehus, eldresenter, veier og avfallsanlegg. Kommunalbanken har markedets høyeste rating, Aaa/AAA.

Trykk her for å lese den engelske pressemeldingen. 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter