Sterk grønn utlånsvekst og tilfredsstillende marginer

Pressemelding
Kommunalbanken AS (KBN) oppnådde netto renteinntekter på 419 millioner kroner i tredje kvartal, mot 513 millioner i samme periode i 2017. Bankens marginer er redusert i 2018 i tråd med markedsutviklingen og målsettingen om å tilby finansiering til gunstige vilkår.

Resultat etter skatt i tredje kvartal endte på 125 millioner kroner, ned fra 272 millioner kroner i samme periode i 2017. Reduksjonen skyldes høyere urealiserte tap på finansielle instrumenter i tredje kvartal i år i forhold til i fjor. Banken oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 10,33 prosent (annualisert) basert på kjerneresultatet etter skatt, mot 8,52 prosent i 2017.

Solid vekst i grønne lån
Utlånsporteføljen vokste med 2,5 milliarder kroner, tilsvarende 0,9 prosent i kvartalet, mot en nedgang på 0,7 prosent i samme periode i 2017. Høy etterspørsel etter grønne lån bidro alene med en vekst på nesten én milliard kroner. Grønne utlån, som finansierer klimavennlige prosjekter i kommunesektoren, viser en sterk vekst på 14 prosent så langt i 2018.

- Veksten i våre grønne utlån er veldig gledelig. Vi har jobbet målrettet for å tilpasse våre utlånsprodukter til kommunenes klimariktige investeringer og ser nå at etterspørselen etter våre grønne lån med rabatterte rente vokser raskere enn ordinære utlån, sier administrerende direktør i KBN, Kristine Falkgård.

Første "kangaroo green bond"
KBN finansierer utlån til kommunesektoren gjennom utstedelser av obligasjoner i kapitalmarkedet. Det største enkeltinnlånet i tredje kvartal var en femårig grønn obligasjon i australske dollar, en såkalt kangaroo green bond. Dette var det første grønne låneopptaket fra en nordisk utsteder og ble møtt med svært stor interesse fra australske investorer med grønne investeringsmandater. . Utstedelsen var på minimum 250 millioner australske dollar, men ble oppjustert til 450 millioner dollar.  Det ble dermed det største enkeltinnlånet KBN har gjort i det australske markedet.

Med denne grønne obligasjonen befester KBN vår posisjon som landets største og mest aktive grønne utsteder. Klimaendringene er en global utfordring. Våre globale obligasjonsinvestorer bidrar til å finansiere norske lokale klimatiltak, sier Falkgård.

Noe lavere gjeldsvekst i kommunesektoren
KBNs samlede markedsandel har hatt en svak økning i kvartalet og er på rundt 47 prosent. Gjeldsveksten i sektoren er fallende. Ved utgangen av august var 12 månedersveksten i kredittindikatoren (K2) på 4,7 prosent, mot 6,5 prosent for samme periode i 2017. KBN forventer at sektorens lånebehov vil øke i fjerde kvartal og at samlet lånebehov vil ende omlag på nivå med 2017. Hensyntatt noe økte avdrag i 2018 kan dette indikere en noe lavere gjeldsvekst i 2018 enn i 2017.

KBN innretter virksomheten slik at myndighetsbaserte kapitalkrav er oppfylt. Ved utgangen av tredje kvartal var ren kjernekapitaldekning på 17,2 prosent, kjernekapitaldekning på 20,2 prosent og totalkapitaldekning på 22,9 prosent. KBNs uvektede kjernekapitalandel var 3,9 prosent 30. september 2018.

Last ned tredje kvartalsrapport 2018 (pdf)

KONTAKTPERSONER

Dokumenter