Stor etterspørsel etter nytt innlån

Nyhet
Torsdag 4. januar 2018 utstedte Kommunalbanken en benchmarkobligasjon på 1,5 milliarder amerikanske dollar med en løpetid på 5 år. Investorer verden over viste stor interesse for utstedelsen.

Dette var Kommunalbankens første femårig dollar benchmarkobligasjon siden januar 2017, og den første blant våre sammenliknbare institusjoner i 2018. Banken hadde som mål å låne inn 1-1,5 milliarder dollar, avhengig av interessen i markedet.

– Vi gikk ut med IPT’s (initial price talk) på 3m Libor +22 på onsdag ettermiddag, og så et jevnt tilsig av interessenter fra Europa og USA utover ettermiddagen og kvelden, samt hos asiatiske investorer over natten. Totalt hadde vi indikativ ordre på 1,5 milliarder dollar før lånet ble åpnet torsdag morgen. Etter ca. 1, 5 time hadde boken vokst til 2,3 milliarder dollar og prisen ble satt til 3m Libor +20, altså ble det en lavere kostnad enn vi så for oss, sier innlånssjef Thomas Møller i Kommunalbanken.

Vårt mest vellykkede innlån

For å ikke vanskeligjøre allokeringsprosessen for mye, ble det besluttet å stenge boken for ytterligere tegninger en halv time senere. Da var boken på 2,6 milliarder dollar, med meget høy kvalitet på investorene.

– Dette er en av våre mest vellykkede innlån noensinne, med den største interessen vi har sett på over 5 år for et av våre benchmarklån. I tillegg er det høy kvalitet på ordreboken, som domineres av sentralbanken og forvaltere fra hele verden, sier Møller.

46 prosent av lånet gikk til sentralbanker og offisielle institusjoner og 35 prosent til banker. Geografisk ble fordelingen 40 prosent til USA/Canada, 39 prosent til Europa og 21 prosent til Asia. Transaksjonen har en kupongrente på 2,5 prosent. 

Handelen ble gjennomført i samarbeid med Bank of America Merill Lynch (BoAML), J. P. Morgan, Nomura og RBC Capital Markets

Om Kommunalbanken

Kommunalbanken har et lånebehov for 2018 som tilsvarer 12-14 milliarder amerikanske dollar. Disse pengene lånes igjen ut til kommunal sektor, og går blant annet til bygging av skoler, barnehager, sykehus, eldresenter, veier og avfallsanlegg. Kommunalbanken har markedets høyeste rating, Aaa/AAA.

Trykk her for å lese den engelske pressemeldingen

KONTAKTPERSONER

Dokumenter