Treårig obligasjonsutstedelse på 12.3 milliarder kroner

Pressemelding
Kommunalbanken har tatt opp et lån tilsvarende 12,3 milliarder kroner i det internasjonale kapitalmarkedet. Det var stor interesse for lånet som oppnådde svært gunstige betingelser.

Lånet ble tatt opp gjennom å utstede en såkalt benchmarkobligasjon. Obligasjonen, som forfaller i oktober 2021, ble emittert på 19,5 basispunkter over amerikanske statsobligasjoner med samme løpetid og mid-swaps + 3 basispunkter. Dette er det laveste nivået Kommunalbanken har oppnådd for en treårig obligasjon de siste ti årene.

Det var stor interesse fra investorer verden over. Ordreboken endte tilslutt på over to milliarder dollar og nærmere 70 internasjonale investorer meldte sin interesse. Investorene bestod hovedsakelig av sentralbanker og offentlige institusjoner fra store deler av verden. Kommunalbanken har et innlånsprogram for 2018 på rundt 14 milliarder dollar, og med dette innlånet er rundt 12,5 milliarder nå lånt inn.

Lånevilkår

Utsteder

Kommunalbanken AS

Størrelse

USD 1,5 milliarder

Kupong

3,125% halvårlig

Forfallsdato

18. oktober 2021

Pris

99,932%

Rente

3,149%

Renteforskjell mot dollarmarkedets swaprente

3 basispunkter

Renteforskjell mot amerikansk stat

19,5 basispunkter

Tilretteleggere

BMO Capital Markets, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley

 

For ytterligere informasjon les hele pressemeldingen (engelsk)

KONTAKTPERSONER

Dokumenter