Årets første KBNskole er gjennomført!

Nyhet
Første runde av KBNskolen er gjennomført med 20 motiverte deltakere. Målet med kursdagene er å bidra til økt kompetanse om gjeldsforvaltning og finansiell risiko

Elevenes forventning

20 spente deltagere fra Kommune-Norge deltok på KBNskolens kursdager 09-10.April 2019. Vi spurte flere elever om deres forventinger til kursdagene:

«Jeg er her for å lære om lån, portefølje og nettløsningen KBN Finans» sier Silje Olsen som jobber som Controller  i Enebakk kommune.

Ronny Vassvik, økonomikonsulent, fra Rana kommune sier «Jeg vil lære mer om hvordan bruke KBN Finans for å lage rapporteringer», og han har allerede meldt seg på del to av KBNskolen som er i begynnelsen mai.

Skolens «rektor», Torger Jonasen, er til vanlig kundekontakt i KBN, med ansvar for Trøndelag, Oppland og Hedmark. Han forteller at det er lagt ned mye arbeid i å få et kurs som skal være mest mulig nyttig for deltakerne. « Vi har laget et praktisk kurs som går rett på de områdene vi ser at flere av våre kunder etterspør mer kunnskap om innen kommunal låneforvaltning. Basert på elevenes forventninger ser det ut som vi har truffet godt» forteller han.

Dagen begynte med  en omvisning i Kommunalbankens lokaler der elevene fikk hilse på flere ansatte som forklarte hva deres arbeidsoppgaver går ut på.  «Vi synes det er veldig hyggelig å vise kursdeltakerne rundt i banken. På den måten gir KBNskolen kundene våre et unikt innblikk i hva som skjer på innsiden av banken», forteller Torger Jonasen.

Dypdykk i finansverdenen

Sammen har Torger Jonasen, Lars Ludvigsen og Lars M. Bekkelund stått for utformingen, innholdet og gjennomføringen av de to kursdagene.

Den første kursdagen tok for seg lover og forskrifter, rentetyper og låneprodukter, låneopptak, finansreglement og finansiell risiko. Dag to handlet om praktisk anvendelse av gjeldsportalen KBN Finans og hvordan man kan bruke den til analyse og rapportering.

 Ideen bak KBNskolen

KBNskolen ble startet opp i 2018, og ble umiddelbart en suksess. De to rundene med totalt 40 plasser ble raskt fylt opp. I 2019 er skoletilbudet utvidet. I tillegg til to runder med KBNskolen del 1 er det også utarbeidet et kurs for viderekommende.

«Jeg hadde et forslag om å holde kurs for bankens kunder for noen år siden, og da ble et frø plantet. Kommunalbankens kunder har ulik bakgrunn og kompetanse, og vi så et behov for å ha kurs som gir et helhetlig bilde av låneopptak og gjeldsstyring. Og siden har vi jobbet for å gi kundene våre best mulig undervisning. Målet med kursdagene er å bidra til økt kompetanse om gjeldsforvaltning og finansiell risiko», sier rektor av KBNskolen, Torger Jonasen.

Ta kontakt med oss for å melde deg på KBNskolen del 1 og del 2 

KBNskolens rektor, TorgerJonasen, viser deltagerne rundt i KBNs lokaler

Her ser du KBNskolens rektor, Torger Jonasen, vise deltagerne rundt om i KBNs lokaler. 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter