Gratulerer med kvinnedagen!

Nyhet
I dag er det 8.mars som er selveste kvinnedagen, og vi gratulerer alle kvinner med dagen! Vi i Kommunalbanken jobber aktivt for et arbeidsmiljø hvor kvinner og menn behandles likeverdige.

I årsrapporten for 2018 kunne vi rapportere om en kvinneandel på 44 prosent i banken, og i styret er andelen på hele 56 prosent.  Ikke minst, vi er en av få i finansverden som har en kvinnelig direktør og kvinnelig styreleder. Dette er vi utrolige stolte over!

I anledning kvinnedagen har vi intervjuet Kine Næss som er virksomhetsarkitekt i Kommunalbanken. Kine har jobbet hos oss siden 1.april 2018.

 – Jeg trives veldig godt. Det er veldig utfordrende, og man blir satt til å gjøre mye forskjellig. Så det er en veldig variert hverdag, forteller hun.

Hva førte deg til en stilling som virksomhetsarkitekt hos oss?

 – Jeg er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi, og jobbet hos Skanska mens jeg studerte. Da ble jeg interessert i hvordan mennesker og systemer fungerer sammen, og fant da jeg ut at jeg ville jobbe mer med det. Deretter begynte jeg som prosessarkitekt hos et konsulentselskap, og så gikk veien videre til å bli virksomhetsarkitekt her.

Arbeidsdagen som Kine beskriver går ut på å se helheten mellom mennesker og systemer. Hun jobber med å finne ut hvordan man kan utnytte teknologi og prosesser til å få organisasjonen til å yte best mulig. Kine har også en sentral rolle i utviklingen av vår nye kundeportal.

Hvordan var det å utdanne seg i et så mannsdominert yrke som sivilingeniør?

 – Det gikk veldig greit. Vi var en liten klasse med 5 jenter og 15 gutter. Så jeg tenkte ikke så mye over det. Før jeg begynte her, jeg jobbet i svært mannsdominerte avdelinger, og det gikk veldig fint. Jeg opplever å bli tatt seriøst for den man er, for det man kan og for det man vil, sier Kine.

Vi hører stadig vekk at vi trenger flere kvinner inn i teknologifag. Hvorfor tenker du det er viktig med flere kvinner inn i denne bransjen?

 – Jeg tenker at kvinner tenker litt annerledes enn menn. De ser andre ting. Så hvis man har flere kvinner så klarer man kanskje å lage tjenester og produkter som er tilpasset til flere målgrupper. I starten så kom teknologi fra maskin ingeniører, og det var veldig tungt arbeid. Mens nå er det jo for alle. Det er veldig variert arbeid, og man kan gjøre mye med en slik type kompetanse, forteller hun.

Helt til slutt, Kine. Hvilke tips har du til andre kvinner som ønsker å jobbe med teknologi?

 – Man må finne ut av hva man vil, jobbe for det og stå for det. Ikke tenke noe på hva som opprinnelig var for menn eller kvinner. Uavhengig av kjønn, så er vi like gode kandidater, og kan gjøre alt mulig, sier hun avslutningsvis.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter