Miljøeffektrapport 2018

Pressemelding
KBN rapporterer årlig på effekten av de grønne lånene i egen miljøeffektrapport. Rapporten gir investorene utfyllende informasjon om hvilke prosjekter som finansieres av de grønne obligasjonene, herunder klimaeffekten målt som klimagassutslipp unngått eller redusert.

KBN er den mest aktive norske utstederen av grønne obligasjoner og utstedte i 2018 for første gang en grønn obligasjon i australske dollar. Pengene lånes ut som grønne lån til prosjekter som tilfredsstiller vårt rammeverk for grønne obligasjoner (Green Bond Framework). Rammeverket har fått beste karakter «mørk grønn» av CICERO Senter for klimaforskning. 

Fra 2017 til 2018 økte KBNs grønne lån til klima- og miljøriktige investeringer med hele femti prosent, tilsvarende 7,3 milliarder kroner, fordelt på 85 forskjellige prosjekter.

Last ned hele KBNs miljøeffektrapport 2018 her

KONTAKTPERSONER

Dokumenter