Oppdatert nordisk guide for rapportering av miljøeffekt av grønne obligasjoner

Nyhet
Kommunalbanken, utarbeidet i 2017 en guide for miljøeffektrapportering for grønne obligasjoner, «Nordic public sector issuers’ position paper on Green Bond impact reporting», sammen med andre nordiske kommunalbanker og kommuner. Den har nå kommet i ny versjon, blant annet med nye anbefalinger for rapportering på klimarisiko og FNs bærekraftsmål.

Guiden tar for seg de viktigste prosjekttypene som inngår i en grønn portefølje hos en nordisk utsteder, og kommer med anbefalinger om hvordan man skal rapportere på porteføljens miljøeffekt til investorer og andre interessenter.

Det anerkjente bransjebladet Environmental Finance var en av mediene som skrev om arbeidet med å oppdatere guiden.

– Det som kjennetegner offentlige obligasjonsutstedere som Kommunalbanken er at vi finansierer prosjekter av ulike størrelser og typer , og at vi har små fagmiljøer som jobber med klimarapportering. Denne guiden vil gjøre vår rapportering enklere, og lettere for leserne å forstå, sier Torunn Brånå, fagansvarlig for grønn finans i Kommunalbanken og leder av den tekniske arbeidsgruppen som har jobbet med rapporteringsguiden.

Rapporteringsguiden ble lansert for å støtte den offentlige obligasjonsutstedere i nordiske land, men aktørene bak guiden tror den er av høy interesse for kommersielle banker og private selskaper også.

– Vi tror en felles nordisk guide vil bidra til at det blir enklere å utstede grønne obligasjoner og dermed realisere flere klimavennlige prosjekter i Norden. Vi har prioritert å bidra til utviklingen av grønne obligasjoner fordi vi mener det er et viktig verktøy for å få til en grønn omstilling i Norge, sier Sigbjørn Birkeland, direktør for kapitalmarkeder i Kommunalbanken. 

Du finner den oppdaterte guiden her

KONTAKTPERSONER

Dokumenter