Tilbakeblikk på årskonferansen 2019

Årskonferansen
Var du ikke tilstede under årets konferanse? Fortvil ikke! Her finner du alle innleggene til foredragsholderne inkludert deres presentasjoner

Kommunalbankens årskonferanse 2019 gikk av stabelen 23.januar på Mesh i Oslo. Årets tema var «Innovasjon: nye løsninger, bedre tjenester».

Norges oljeinntekter er ventet å bli redusert fremover, men det er stadig nye offentlige oppgaver som skal løses. Landets befolkning blir eldre og i SSBs hovedalternativ vil andelen over 70 år øke fra 12 prosent i dag til 21 prosent i 2060. Samtidige har innbyggerne økende forventninger til kvaliteten på kommunale og fylkeskommunale tjenester.

Hvis dette skal gå opp, må vi få mer ut av hver krone. Mange peker på innovasjon som svaret. Men hva er egentlig innovasjon, hvordan får man til innovasjon i offentlig sektor og hvilke hindringer må vi komme forbi for å få dette til på en god måte? Dette ville vi prøve å gi noen svar på under årets konferanse.

Derfor hentet vi inn over 15 spennende foredragsholdere som hadde i oppgave å inspirere rådmenn, kommune-økonomer, ordførere, kommunalt ansatte, Kommunalbankens partnere og ansatte til å tenke mer innovativt. Arrangementet var svært vellykket, takket være alle bidragsytere!

Var du ikke tilsteder under årets konferanse? Fortvil ikke! Her finner du alle innleggene til foredragsholderne inkludert deres presentasjoner. På Kommunalbankens Facebook-side kan du se video fra hele konferansen.

Åpningen av konferansen (video)
Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken
Presentasjonen i pdf

Forskningen som grunnlag for innovasjon (video)
Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister

Digitalisering og innovasjon i kommunesektoren  - hvordan få alle med og hindre et digitalt klasseskille? (video)
Kjetil Aarhus, direktør digitalisering og innovasjon i Bergen kommune
Presentasjon i pdf

Hva fremmer og hva hindrer innovasjon i offentlig sektor? (video)
Paul Chaffey, statssekretær i KMD og sentral i arbeid med ny stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor
Presentasjon i pdf

Hvordan inkludere unge i arbeidet med innovasjon? (video)
Danat Tekie, leder for eksterne relasjoner i Young Sustainable Impact
Presentasjon i pdf

Digitale grep for norsk verdiskapning (video)
Morten Dalsmo, Konserndirektør, SINTEF digital
Presentasjon i pdf 

Norges beste kommune på pleie og omsorg, gevinster ved bruk av IKT, hva gjør vi? (video)
Norman Udland, rådmann i Lyngdal
Presentasjon i pdf 

Innovasjon i Træna kommune (video)
Per Pedersen, ordfører
Presentasjon i pdf

Digitalisering i bygg (video)
Elisabeth Leikanger, daglig leder i NKF bygg og eiendom, Norsk Kommunalteknisk Forening
Presentasjon i pdf 

Innovative anskaffelser (video)
Cecilie Møller Endresen, Nasjonalt program for leverandørutvikling
Presentasjon i pdf 

Velferdstjenester med profitt? video)
Kristin Clemet, leder av Civita

Innovasjon i store serviceorganisasjoner: Erfaringer fra et forskningsprosjekt (video)
Tor W. Andreassen, professor i innovasjon på NHH
Presentasjon i pdf

Norsk politikk 8 måneder før valget: Hva blir de viktigste sakene, partiene og trendene å følge med på? (video)
Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adreseavisa 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter