Om Kommunalbanken

Kommunalbanken finansierer viktige velferdsinvesteringer ved å tilby lån til kommuner og fylkeskommuner. Den norske stat har etablert Kommunalbanken for å sikre sektoren stabil og rimelig finansiering over tid, uavhengig av økonomiske konjunkturer.

Banken finansierer seg i de internasjonale kapitalmarkedene og har den høyest oppnåelige kredittrating. Kommunalbanken er et statlig heleid aksjeselskap.

Lån i Kommunalbanken

Lån til lokal velferd

Kommunalbanken gir lån med gunstige vilkår til norske kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper. More

Internasjonale innlån

Vi låner inn - for å kunne låne ut

Les mer om hvordan vi låner inn penger fra internasjonale kapitalmarkeder. More

Vår historie

90 år med lån til kommunal sektor

I 90 år har Kommunalbanken sørget for at norske kommuner har kunnet finansiere lokal velferd til gode betingelser. More

Previous Next