Om foredragsholderne

Bli bedre kjent med foredragsholderne på Årskonferansen 2019.

ISELIN NYBØ, FORSKNINGS- OG HØYERE UTDANNINGSMINISTER 

Iselin Nybø har vært forsknings- og høyere utdanningsminister (V) siden januar 2018. Nybø er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, og har tidligere arbeidet som advokat. Fra 2013-2017 var hun kunnskapspolitisk talsperson for Venstre. I samme periode var hun nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Storting

PAUL CHAFFEY, STATSSEKRETÆR I KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 

Paul Chaffey har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2013. Han kom da fra jobben som administrerende direktør i Abelia. Chaffey har studert statsvitenskap og historie, og har tidligere jobbet i Statoil. Fra 1989 til 1997 var han stortingsrepresentant. Han har hatt styreverv i en rekke institusjoner, som Amnesty, NUPI, Universitet i Oslo, Næringslivets sikkerhetsråd og programmet Forny 2020 i Norges Forskningsråd.

kjetil århus, direktør for digitalisering og innovasjon i bergen kommune

Kjetil Årshus har jobbet med IT og digitalisering i Bergen kommune siden 2006. Det var han og hans team som utviklet tjenesten SvarUt, et verktøy for å sende post, digitalt eller per brev til innbygger og organisasjoner på en enkel måte. Deretter tok KS over og videreutviklet komponenten, og spredte den til hele kommunesektoren. I dag brukes den av 350 kommuner. Århus er en mye brukt foredragsholder når det handler om digitalisering, og han har vært en del av digitaliseringsnettverket K10 som består av representanter fra de ti største kommunene. Århus sitter også i regjeringens digitaliseringsråd som kommunenes representant. Rådet skal være med å kvalitetssikre alle de store statlige digitaliseringsprosjektene. 

per pedersen, ordfører i træna kommune

Per Pedersen (KrF) har vært ordfører i Træna kommune siden 2011. I år ble kommunen tildelt KMDs innovasjonspris for måten de utnytter ressursene i lokalsamfunnet og finner gode løsninger sammen med innbyggerne. Blant annet ble de premiert for utviklingsprosjektet Tenk Træna et godt eksempel på hvordan kommunen jobber med å involvere næringsliv, lokalsamfunn og viktige aktører i samfunnet.

 

underholdning v/ rune andersen

 

Møteleder

Tor Ole Steinsland, Kommunikasjonsdirektør i Kommunalbanken