Om foredragsholderne

Bli bedre kjent med foredragsholderne på Årskonferansen 2019.

ISELIN NYBØ, FORSKNINGS- OG HØYERE UTDANNINGSMINISTER 

Iselin Nybø har vært forsknings- og høyere utdanningsminister (V) siden januar 2018. Nybø er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, og har tidligere arbeidet som advokat. Fra 2013-2017 var hun kunnskapspolitisk talsperson for Venstre. I samme periode var hun nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget

Foto: Marte Garmann

PAUL CHAFFEY, STATSSEKRETÆR I KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 

Paul Chaffey har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2013. Han kom da fra jobben som administrerende direktør i Abelia. Chaffey har studert statsvitenskap og historie, og har tidligere jobbet i Statoil. Fra 1989 til 1997 var han stortingsrepresentant. Han har hatt styreverv i en rekke institusjoner, som Amnesty, NUPI, Universitet i Oslo, Næringslivets sikkerhetsråd og programmet Forny 2020 i Norges Forskningsråd.

Foto: Torbjørn Tandberg 

KJETIL ÅRHUS, DIREKTØR FOR DIGITALISERING OG INNOVASJON I BERGEN KOMMUNE

Kjetil Årshus har jobbet med IT og digitalisering i Bergen kommune siden 2006. Det var han og hans team som utviklet tjenesten SvarUt, et verktøy for å sende post, digitalt eller per brev til innbygger og organisasjoner på en enkel måte. Deretter tok KS over og videreutviklet komponenten, og spredte den til hele kommunesektoren. I dag brukes den av 350 kommuner. Århus er en mye brukt foredragsholder når det handler om digitalisering, og han har vært en del av digitaliseringsnettverket K10 som består av representanter fra de ti største kommunene. Århus sitter også i regjeringens digitaliseringsråd som kommunenes representant. Rådet skal være med å kvalitetssikre alle de store statlige digitaliseringsprosjektene. 

PER PEDERSEN, ORDFØRER I TRÆNA KOMMUNE

Per Pedersen (KrF) har vært ordfører i Træna kommune siden 2011. I år ble kommunen tildelt KMDs innovasjonspris for måten de utnytter ressursene i lokalsamfunnet og finner gode løsninger sammen med innbyggerne. Blant annet ble de premiert for utviklingsprosjektet Tenk Træna et godt eksempel på hvordan kommunen jobber med å involvere næringsliv, lokalsamfunn og viktige aktører i samfunnet.

 

Moa bjÖrnson, utviklingssjef i TRÆNA KOMMUNE

Moa Björnson jobbet med byutvikling for Malmø stad før hun flyttet til Træna for å bli utviklingssjef i Norges tredje minste kommune. Her jobber hun med å utvikle flere næringer slik at kommunen har flere ben å stå på i tillegg til fiske. Blant annet turisme og opplevelsesindustrien, bredere involvering av næringslivet i kommunens prosjekter og mer fokus på at havbruk er mer enn fiske. 

 
 

norman udland, rådmann i lyngdal kommune

Norman Udland har vært rådmann i Lyngdal siden 2012. Før det var han kommunalsjef for helse og sosial i Mandal og etatsjef for helse og omsorg i Audnedal. Kommunen gikk helt til topps i Kommunebarometeret 2018 innen pleie og omsorg. Gjennom flere år har kommunen jobbet målrettet med å tilpasse tilbudet til demografi og behov, blant annet ved å utvikle de hjemmebaserte tjenestene til de som kan bo hjemme. 

 

Cecilie møller endresen, Nasjonalt program for leverandørutvikling

 

Kristin clemet, leder av civita

Kristin Clemet er daglig leder i Civita. Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001-2005 og viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært arbeids- og administrasjonsminister (1989-1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989-1993). Hun har også vært redaktør i Tidens Tegn, politisk rådgiver i Industridepartementet (1981-83), gruppesekretær i Stortinget, byrådssekretær i Oslo kommune og politisk rådgiver ved Statsministerens kontor (1985-86). Kristin er utdannet siviløkonom fra NHH

 
 

elisabeth holvik, sjefsøkonom i sparebank 1-gruppen

Elisabeth Holvik er sjefsøkonom i Sparebank 1-Gruppen hvor hun har jobbet siden 2009. Hun kom fra stillingen som sjefsøkonom i Argo Securities, og har tidligere også jobbet i SEB, Norges Bank, McKinsey og Nordea Markets. Holvik har hovedfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen. 

 

Tone Sofie aglen, politisk redaktør i adressa

Tone Sofie Aglen har vært politisk redaktør i Adressa siden 2016. Før det var hun rådgiver i Nord-Trøndelag fylkeskommune, rådmann i Moskenes kommune, kommunikasjonssjef i SIVA SF og kommentator i Adresseavisen. Aglen er også tidligere politiker.

 

DANAT TEKIE, Leder for eksterne relasjoner i Young sustainable impact

Tor W. Andreassen, professor i innovasjon på NHH

Tor Andreassen er professor i innovasjon og leder av Center for Service Innovation ved Norges Handelshøgskole (NHH). Andreassen er utdannet siviløkonom fra NHH og har en doktorgrad fra Stockholms Universitet.

Elisabeth Leikanger, daglig leder i NKF bygg og eiendom

 

UNDERHOLDNING V/ RUNE ANDERSEN  

MØTELEDER

Tor Ole Steinsland, Kommunikasjonsdirektør i Kommunalbanken

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter