Om årskonferansen 2019

nye løsninger, bedre tjenester

Mens Norges oljeinntekter er ventet å bli redusert fremover, er det stadig nye offentlige oppgaver som skal løses. Landets befolkning blir eldre og i SSBs hovedalternativ vil andelen over 70 år øke fra 12 prosent i dag til 21 prosent i 2060.

Klimaendringen vil innebære betydelige investeringer, både i form at nye klimavennlige løsninger, men også investeringer som kreves for å møte et villere og våtere vær. Samtidig øker innbyggernes forventninger til kvaliteten på og omfanget av kommunale og fylkeskommunale tjenester.

Skal alt dette gå opp, må vi få mer ut av hver krone. Mange peker da på innovasjon som svaret.

Men hva er egentlig innovasjon, hvordan får man til innovasjon i offetlig sektor og hvilke hindringer må vi komme forbi for å få dette til på en god måte? Det er noen av spørsmålene vi ønsker å svare på i løpet av årskonferansen 2019.

Vi ønsker deg velkommen til konferansen på Mesh Norway, som ligger midt i Oslo sentrum, og kan love gode foredragsholdere, eksempler fra offentlig og privat sektor og en spennende dag der vi kan dele erfaringer, lære av hverandre og utvikle oss sammen.  

Dagen avsluttes med en god middag og underholdning. 

Konferansen er spesielt rettet mot kommunale ledere, men også de som jobber med eller interessert i den omstillingen offentlig kommune står overfor. Deltakeravgift er 1250 kroner + mva. og faktureres fortløpende etter påmelding.

Vi ses 23. januar på Mesh! 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter