Påmelding til finansseminar 2018

Hver høst arrangerer vi finansseminarer rundt omkring i landet. Høsten 2018 holdt vi ni seminarer om ny kommunelov, investeringer for fremtiden, gjeldsforvaltning og tips og nyheter om KBN Finans.

Informasjon om finansseminarer høsten 2019 blir lagt ut her i løpet av våren. 

Har du spørsmål før den tid, er du velkommen til å ta kontakt med kunderådgiveren for ditt fylke.