Hvordan gjøre det mer lønnsomt å velge grønne materialer i bygg?

Arrangement
Kommunalbanken og Norges Skogeierforbund inviterer til frokostmøte med kunnskapsdeling 22. mars 2019

Et «grønt bygg» bør ikke bare være energieffektivt, det bør også være bygget med klimavennlige materialer. Norske bygg har blitt stadig mer energieffektive, takket være stadige innstramminger i forskriftene, et effektivt virkemiddelapparat og økt betalingsvilje for energigjerrige bygg.

Valget av materialer i byggene har ikke gjennomgått det samme «grønne skiftet». Det er fortsatt frivillig å bygge i klimavennlige materialer, til tross for at klimafotavtrykket til den norske bygg- og anleggssektoren er på 9,5 millioner tonn CO2 årlig, ifølge Asplan Viak. Dette er like mye som utslippene fra alle privatbiler i Norge.

Disse utslippene skal kraftig ned, ifølge eiendomssektorens veikart mot 2050, mens finansnæringas veikart for grønn konkurransekraft maner bankene til å innføre tydelige klimakrav til bygg. Hvordan kan disse visjonene forenes?
 
Vi inviterer til frokostmøte med kunnskapsdeling og spør:
Hva er gevinsten ved å velge lavutslippsmaterialer?
Hva slags krav man kan vente seg på dette området?
Hvordan kan finansnæringen hjelpe til for å drive utviklingen framover?

Program

08.30 - Velkommen v/Kommunalbanken og Norges Skogeierforbund
Hvorfor er det viktig å velge lavutslippsmaterialer? Hvilke krav stilles i dag, og hva kan vi vente oss framover? Bård Sverre Solem, Eggen Arkitekter
Hva bør politikerne gjøre for å legge til rette for klimavennlige materialer?, v/ Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero
Lønner det seg å velge lavutslippsmaterialer? Presentasjon av prosjektet Valle Wood, v/ Thomas Dahle, sjef i NCC Property Development

Panel: Hva kan finansnæringen gjøre for å premiere klimavennlig materialbruk?
Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken
Ben Powell, SEB
Karoline Bakka Hjertø, Sparebank1 Østlandet
André Aasrud, Klimaetaten, Oslo Kommune
Isak Oksvold, Direktør miljø og innovasjon i Møller Eiendom
 
Frokostmøtet er gratis og åpent for alle, men det er spesielt rettet mot deg som jobber i byggenæringen, representerer en byggeier, eller jobber med finansiering av bygg.

Tid: 22. mars 2019, 08.30-10.00 (frokost fra 08.00)
Sted: MESH, Tordenskioldsgate 3, Oslo
Arrangører: Kommunalbanken og Norges Skogeierforbund
 
Velkommen!

KONTAKTPERSONER

Dokumenter