Eierskap og selskapsstyring

Den norske stat, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet eier 100 prosent av aksjene i Kommunalbanken. Staten utøver sitt eierskap gjennom generalforsamlingen og utnevner bankens styre og representantskap.

Kommunalbanken skal gi staten god avkastning på innskutt kapital

KONTAKTPERSONER

Dokumenter