Eierskap og formål

Kommunalbankens formål, nedfelt i bankens vedtekter, er å yte lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver. Vedtektene er vedtatt av Kongen og vesentlige endringer må legges frem for Stortinget.

Stortinget er ansvarlig for alle beslutninger vedrørende bankens kapitalstruktur og størrelse på utbytte og vedtar også bankens avkastningskrav. Regjeringens forslag til utbytte fastslås som eget punkt i statsbudsjettet.

I statens eierberetningen for 2013 står det at «Kommunalbanken skal bidra til at kommunesektoren sikres tilgang til kostnadseffektiv finansiering. Kommunalbanken har samme utlånsbetingelser uavhengig av kommunens eller lånets størrelse. Dette er et uttrykk for den sektorpolitiske funksjonen banken har og er kjernen i bankens samfunnsansvar.»

Relevante lenker

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter