Eierskap og formål

Kommunalbankens formål, nedfelt i bankens vedtekter, er å yte lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver. Vedtektene er vedtatt av Kongen og vesentlige endringer må legges frem for Stortinget.

Stortinget er ansvarlig for alle beslutninger vedrørende bankens kapitalstruktur og størrelse på utbytte og vedtar også bankens avkastningskrav. Regjeringens forslag til utbytte fastslås som eget punkt i statsbudsjettet.

I statens eierberetning for 2017 står det at « Selskapet tilbyr stabil, kostnadseffektiv og langsiktig lånefinansiering til kommunesektoren. Alle landets kommuner og fylkeskommuner hadde ved utgangen av 2017 lån i Kommunalbanken. Kommunalbanken tilbyr samme utlånsbetingelser uavhengig av kommunens eller lånets størrelse. Det uttrykker den sektorpolitiske funksjonen banken har og bidrar til at innbyggerne får tilgang til gode velferdstjenester over hele landet.»

Relevante lenker

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter