Representantskapet

Kommunalbankens representantskap har følgende sammensetning f.o.m. november 2018:

Representantskapet  
Alfred Bjørlo, leder Ordfører, Eid kommune
Berit Flåmo, nestleder Ordfører, Frøya kommune
Hans Olav Syversen  Tidl. stortingsrepresentant
Arne Johansen Tidl. rådmann i Harstad kommune
Rigmor Brøste Fylkesmann i Møre og Romsdal
Bjørn Ropstad Ordfører, Evje og Hornnes kommune
Ane Mari Braut Nese Ordfører, Klepp kommune
Ida Stuberg Ordfører, Inderøy kommune
Leif Harald Walle Rådmann, Stor-Elvdal kommune
Tron Bamrud Fylkesrådmann, Akershus fylkeskommune
Anne Kathrine Slungård Rådmann, Stjørdal kommune
Terje Dalby Senior kundeansvarlig, ansattes representant 
Varamedlemmer
Toril Eeg Rådmann, Færder kommune
Hans Seierstad Tidl. ordfører i Østre Toten kommune
Tommy Stensvik Rådmann, Vågan kommune
Nina Bordi Øvergaard Rådmann, Sør-Varanger kommune
Terje Fronth-Pedersen Senior kundeansvarlig, vara ansattes representant
  
Kommunal- og Moderniseringsdepartementets observatør av representantskapet
Sølve Monica Steffensen Ekspedisjonssjef
Thor Bernstrøm Avdelingsdirektør

KONTAKTPERSONER

Dokumenter