Representantskapet

Kommunalbankens representantskap har følgende sammensetning f.o.m. juni 2019:

Representantskapet  
Alfred Bjørlo, leder Ordfører, Eid kommune
Berit Flåmo, nestleder Ordfører, Frøya kommune
Rigmor Brøste Kst. fylkesmann i Møre og Romsdal
Bjørn Ropstad Ordfører, Evje og Hornnes kommune
Ane Mari Braut Nese Ordfører, Klepp kommune
Ida Stuberg Ordfører, Inderøy kommune
Leif Harald Walle Rådmann, Stor-Elvdal kommune
Tron Bamrud Fylkesrådmann, Innlandet fylkeskommune
Kjetil Århus Direktør for digitalisering, Bergen kommune
Tore Isaksen Rådmann, Ringerike kommune
Hege Mørk Rådmann, Gol kommune
Terje Dalby Senior kundeansvarlig, ansattes representant 
Varamedlemmer
 
Toril Eeg Rådmann, Færder kommune
Hans Seierstad Tidl. ordfører i Østre Toten kommune
Tommy Stensvik Rådmann, Vågan kommune
Nina Bordi Øvergaard Rådmann, Sør-Varanger kommune
Terje Fronth-Pedersen Senior kundeansvarlig, vara ansattes representant
  
Kommunal- og Moderniseringsdepartementets observatør av representantskapet
Sølve Monica Steffensen Ekspedisjonssjef
Thor Bernstrøm Avdelingsdirektør

KONTAKTPERSONER

Dokumenter