Organisasjonen

Kommunalbanken er landets ledende långiver til kommunal sektor. Som finansinstitusjon er Kommunalbanken underlagt en rekke regulatoriske krav som stiller krav til arbeidsprosesser og kompetanse. Målrettede tiltak som rekruttering og kompetanseutvikling bidrar til å sikre banken den kompetansen som er nødvendig for måloppnåelsen.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter