Styret

Kommunalbankens styre har følgende sammensetning f.o.m. juni 2019:

  • Brit Kristin Rugland Styreleder
  • Nanna Egidius Styremedlem siden 2004
  • Rune Midtgaard Styrets nestleder
  • Martha Takvam Styremedlem siden 2005
  • Petter Steen jr. Styremedlem siden 2015
  • Ida Espolin Johnson Styremedlem siden 2018
  • Eyvind Aven Styremedlem siden 1. juni 2019
  • Marit Urmo Harstad Ansattes representant siden 2018
  • Harald Jacobsen Ansattes representant siden 1. juni 2019

KONTAKTPERSONER

Dokumenter