Visjon og verdier

Vår visjon er med på å peke ut retning og gjenspeiler Kommunalbankens mandat og eksistensberettigelse. Verdiene skal hjelpe til å nå visjonen gjennom å være rettesnorer i det daglige.

Langsiktig partner for lokal velferd Kommunalbankens visjon

 

Åpen

  • Vi er åpen om vår virksomhet

  • Vi deler kunnskap

  • Vi verdsetter mangfold

 

Ansvarlig

  • Vi har integritet

  • Vi utvikler og fornyer

  • Vi lærer av erfaring 

 

Tett på 

  • Vi gjør hverandre gode

  • Vi er engasjerte

  • Vi bygger varige relasjoner

Kommunalbankens visjon og verdier ble vedtatt i 2014 etter en helhetlig prosess hvor ansatte, ledelsen og styret har vært involvert. 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter