Solid åpning på innlånsåret

Pressemelding
Kommunalbanken har et foreløpig mål om å hente finansiering tilsvarende 12-14 milliarder dollar i 2015. Hittil i år har banken gjennomført innlån på fem milliarder dollar.

Kommunalbanken opplever god etterspørsel etter egne obligasjonslån i internasjonale kapitalmarkeder og har i årets tre første måneder vært aktiv i mange ulike markeder. Blant annet la Kommunalbanken ut sin andre grønne obligasjon i februar. Obligasjonen var på 500 millioner dollar og med en løpetid på 10 år.

Les mer i KBNews 1 2015

KONTAKTPERSONER

Dokumenter