Pilar 3

Pilar 3 er krav til offentliggjøring av informasjon om kapital og risikoforhold.

Rammebetingelsene for finansnæringen er endret ved at nye kapitalkrav, Basel II, trådte i kraft 1. januar 2007. De nye kapitalkravene er et EU-direktiv som innføres i Norge gjennom EØS-avtalen.

Regelverket fører til større samsvar mellom hvordan myndighetene setter krav til kapitaldekning i finansinstitusjonene og metodikken finansinstitusjonene benytter når de beregner kapitalbehovet.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter