Generelle vilkår og bruk av cookies

Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.

Automatisk lagring av informasjon

Kommunalbanken benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå og samtykke i lagring av informasjonskapsler. Hvis du ikke ønsker å tillate informasjonskapsler på din pc, kan dette slås av i nettleseren din.

Les mer på http://www.nettvett.no/personvern/informasjonskapsler-cookies  

Følgende verktøy med cookies er i bruk på kommunalbanken.no:

  • statistikk:  Google Analytics og WebTrend
  • «ASP.NET_SessionID»: Sesjonsinformasjonskapsel som er nødvendig for at nettstedet skal fungere,  og blir definert når siden lastes. Informasjonskapselen blir slettet når du lukker nettleseren.
  • Adform 

Hva samles inn?

Kommunalbanken samler inn og analyserer, uten at det er begrenset til, følgende opplysninger om besøkende på Kommunalbankens nettsider: 

  • IP-adresse
  • type nettleser (Internet Explorer, Firefox osv.)
  • operativsystem (Windows osv.)
  • type pålogging
  • sider som er besøkt

Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukere søker. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.Videre brukes cookies til markedsføring, både på og utenfor våre nettsider (såkalte 3. parts cookies). I tillegg brukes noe av informasjonen til analyse gjennom programmet Google Analytics.

Kommunalbanken bestrebet at all informasjon som legges ut på kommunalbanken.no er pålitelig, men garanterer ikke at informasjonen på våre nettsider er korrekt, fullstendig eller er aktuell til sitt innhold.

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

Kommunalbanken påtar seg ikke noe ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart selv om sidene våre skulle inneholde linker til slike sider. Tredjeparten har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler. Kommunalbanken fraskriver seg således ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene.

Kommunalbanken tar derfor ikke ansvar, heller ikke skader, tap eller kostnader som informasjonen kan årsake eller medvirke til. Eventuelle tvister mellom Kommunalbanken og brukere av nettsidene er underlagt norsk lov med verneting i Norge.