Klimarisiko i kommunen

Klima er i ferd med å bli en økonomisk risiko, også for norske kommuner. Derfor ønsker vi å hjelpe kommunene å kartlegge og sette ord på denne klimarisikoen. Det skal bidra til fremtidsrettede investeringer og en bærekraftig økonomi.

Kommunalbanken har i samarbeid med klimaforskerne i CICERO satt i gang arbeidet med å lage et rammeverk som kommunene kan bruke for å kartlegge egen klimarisiko. Neste år skal Norsk klimastiftelse bidra til å formidle denne kunnskapen til de som bestemmer i kommunene.

– Vi ønsker å øke kunnskapen i kommunene, og sørge for at klimarisiko flyttes høyt opp på dagsorden fordi det er avgjørende for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi i framtiden, sier administrerende direktør i Kommunalbanken Kristine Falkgård. Banken er kommunenes klart største og viktigste långiver og har i underkant av 300 milliarder kroner utlånt til kommunesektoren.

Veilederen publiseres i løpet av første halvår 2019. 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter