Miljøfyrtårn

Kommunalbanken har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2009 og er med i Grønt Punkt Norge.

Alle ansatte er involvert i arbeidet. Nye rutiner er lagt opp slik at det bevisst skal velges mer miljøvennlige produkter, tjenester og metoder. Dessuten er det lagt opp til en rekke interne tiltak som skal redusere bruken av papir og energi, samt redusere avfallsmengden. Hensikten er en samlet reduksjon av skadelige utslipp og slitasje på naturen.

Dette er noen av de tiltakene Kommunalbanken gjør: Reduserer papirforbruket ved tosidig utskrift og kopier, samt å oppfordre alle kunder om å motta dokumenter, rapporter og meldinger elektronisk. Det er også laget løsninger på hjemmesiden som gir kundene direkte tilgang til alle låneopplysninger slik at utskrift strengt tatt ikke skulle være nødvendig.

Bankens daglige drift skal føre til minst mulig avfall og legge til rette for gjenvinning. Alt avfall kildesorteres og det benyttes ikke engangsbestikk og -kopper eller plastglass. Kjøp av varer og tjenester skal der det er mulig foregå gjennom leverandører som kan dokumentere miljømerking. For å redusere energibruken skal minimum alle PC'er og lys være avslått i helger og om natten.  

Det legges opp til en rekke tiltak som skal oppfordre og motivere de ansatte til å være mer fysisk aktive gjennom for eksempel aksjoner som "Sykle til jobben" og trening på helsestudio. Helsefremmede tiltak er viktig for å forebygge slitasjeskader og sykefravær. Det satses også på intern informasjon om miljøtiltak generelt slik at de ansatte blir mer miljøbevisst også i privatlivet. Kommunalbanken utfordrer alle sine kunder og samarbeidspartnere til å ta ansvar for miljøet.    

SOM MILJØSERTIFISERT BEDRIFT PÅVIRKES:

• Internkontroll HMS
• Arbeidsmiljø
• Innkjøp og materialbruk
• Avfallshåndtering og avfallsreduksjon
• Energi
• Transport
• Utslipp til luft, vann og støy
• Estetikk 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter